Studiedag Asster: Lijden of leiden?! Leiderschap in complexe tijden

In onze gezondheidszorg bevinden wij ons momenteel in een complexe en continu veranderende omgeving. Wij evolueren steeds meer naar samenwerkingsverbanden en nieuwe organisatievormen. Netwerking is vandaag de dag een concreet feit geworden.

Managers en leidinggevenden komen steeds meer onder druk te staan. Van hen wordt gevraagd om met deze context van verandering en onzekerheid te kunnen omgaan en zich meer flexibel en wendbaar op te stellen en hun teamleden hierin te coachen. Medewerkers moeten voldoende verbonden blijven bij de eigen organisatie, en tegelijkertijd verbinding maken met bv. partners van het netwerk. Vertrouwen is hierbij een belangrijk basisgegeven.

Op deze studiedag reiken we de basiselementen aan die leidinggevenden wat meer stabiliteit kunnen bieden in een uitdagende VUCA-omgeving.

Programma

08u00 - 08u45: Onthaal

08u45 - 09u00: Verwelkoming

09u00 - 10u00: Plenaire sessie Complex leiderschap: uitgangspunten van het referentiekader van “Complex leiderschap” als richtsnoer voor het begeleiden van ingrijpende veranderingen. - Prof. dr. Marc Verschueren

10u00 - 10u30: Plenaire reflecties

10u30 - 11u00: Koffiepauze

11u00 - 12u00: Plenaire sessie Multi-partijsamenwerking: een procesmatige aanpak voor het opzetten van succesvolle netwerken – diversiteit als hefboom. Dhr. Thomas Bossuyt (organisatiepsycholoog Unicorn)

12u00 - 12u45: Break-outsessie

12u45 - 13u45: Broodjeslunch

13u45 - 15u15: Plenaire lezing Vertrouwen: de basisvoorwaarde voor samenwerking in tijden van snelle veranderingen en onzekerheid. - Dr. Jeroen Camps

15u15 - 16u00: Workshop

16u00 - 16u30: Plenaire lezing Wendbaarheid en psychologische inzichten m.b.t. de effecten van nieuwe organisatievormen op individuele medewerkers en teams. - Prof. dr. Marc Verschueren

16u30 - 17u00: Plenaire reflecties

17u00 - 17u15: Algemene slotbeschouwing

Doelpubliek

  • Verantwoordelijken/coördinatoren binnen netwerken
  • Directie, managers en leidinggevenden binnen voorzieningen

Deelnemen?
De deelnameprijs* bedraagt 95 euro per persoon.  Gelieve het juiste bedrag over te schrijven na je inschrijving op rekeningnummer BE51 4536 0156 2162  met de volgende mededeling '22/02/19 + voornaam en familienaam + organisatie'
Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2019
*Enkel terugbetaling ingeval van overmacht en mits annulering 6 werkdagen vóór het evenement (dus ten laatste 14/02).

Extra informatie is te verkrijgen via lily.roggen@asster.be.

Inschrijven via: http://www.asster.be/over-asster/seminaries-en-lezingen/22-02-2019-%7C-l...!

Wanneer?

Van vrijdag 22 februari 2019 - 08:00 tot vrijdag 22 februari 2019 - 17:15

Waar?

UCLL, campus Diepenbeek (Agoralaan)
Limburg