Studiedag: “Vzw-wetgeving: what’s new?”

Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen zal normaliter nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd. De vzw’s en stichtingen krijgen daarin een eigen plaats. Dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de vzw’s. Zorgnet-Icuro organiseert hierover een intersectorale studiedag, waarop de wijzigingen en de impact van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen grondig zullen worden uitgespit. Niemand minder dan minister Koen Geens, die het initiatief nam voor deze hervorming, zal op deze studiedag persoonlijk de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden en in context plaatsen. Daarna zullen experten van vier advocatenkantoren in afzonderlijke break-out-sessies inzoomen op specifieke thema’s.

Gelet op de actualiteit van het thema en het sterke programma, verwachten we een grote opkomst en raden dan ook aan snel in te schrijven.

Voor wie
Bestuurders, directieleden en kaderleden die belast zijn met de algemene, financiële en/of juridische organisatie van de vzw. Personen die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van vzw’s in kader van hun advies- of consulting opdrachten.

Kostprijs
Leden aangesloten bij Zorgnet-Icuro: 85 euro
Externen: 125 euro

Programma
9-9.30u Ontvangst en registratie
9.30-10.45u: Duiding, motivatie en situering van de nieuwe wet Minister Koen Geens
10.45-11u Pauze
11-11.45u Break-out sessies, reeks 1
12-12.45u Break-out sessies, reeks 2
13-14u Lunch

Na de pauze kunnen de deelnemers achtereenvolgens twee break-outsessies volgen, met een keuze uit vier thema’s.

Break-out 1
Vzw, stichting, sociale onderneming: (impact van) twee nieuwe kenmerken in de wettelijke definities en (overzicht van) vele wijzigingen in hun werking
Advocatenkantoor CURIA, Prof. Marleen Denef en Mr. Sarah Verschaeve

In het ontwerp van eengemaakt wetboek wordt stevig gesleuteld aan de wettelijke definities van vzw, stichting en sociale onderneming: de beperking op commerciële/economische activiteiten wordt afgeschaft en het verbod op uitkering van vermogensvoordelen wordt verstrengd. In deze break-out sessie worden deze nieuwe kenmerken grondig toegelicht en wordt de impact ervan op de werking van social-profitondernemingen in kaart gebracht. Maar er verandert nog veel meer: ook de vele wijzigingen aan de bepalingen inzake samenstelling en werking van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur worden in detail overlopen en geïllustreerd.

Break-out 2
Bestuurdersaansprakelijkheid
Advocatenkantoor Laga, Prof. Kristof Maresceau (lead) i.s.m. Mr. David Roelens en Mr. Tim Baart

De nieuwe wet voorziet in een nieuw bestuursmodel en ook in specifieke regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Deze break-out sessie geeft een beknopt overzicht van het nieuwe bestuursmodel en zoomt dan in op de principes van bestuurdersaansprakelijkheid en de nieuwe regels om de bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Break-out 3
Een publiek-private cocktail: 1/3 nieuwe vzw-wetgeving + 1/3 nieuw decreet lokaal bestuur + 1/3 nieuw decreet lokaal sociaal beleid
Advocatenkantoor De Gendt, Mr. Steven Matheï en Mr. Tom De Gendt

De chemie tussen privaat & publiek is actueler dan ooit. Een nieuw wetboek vennootschappen & verenigingen, een nieuw decreet lokaal bestuur én een nieuw decreet lokaal sociaal beleid: er komen heel wat nieuwe regels (tegelijk) op ons af. In deze break-out sessie worden de nieuwe regels "to-the-point" toegelicht en worden praktische handvaten meegegeven. Onmisbaar voor vzw's met linken naar lokale besturen, "ocmw-verenigingen", "gemeentelijke vzw's", ziekenhuizen, woonzorgcentra, ouderzorg tehuizen... of wie met deze organisaties samenwerkt.

Break-out 4
Economische activiteiten, herstructurering en insolventie
Advocatenkantoor Eubelius, Mr. Matthias Wauters

De VZW wordt naast de andere vennootschapsvormen gekwalificeerd als een “ondernemingen”, die kan deelnemen aan alle activiteiten in het rechtsverkeer. Dit verruimt de mogelijkheden om commerciële activiteiten te ontwikkelen, te optimaliseren en winsten op te tekenen. Maar de keerzijde is dat er ook verliezen kunnen worden geboekt, dat de onderneming zal herstructureren om een mogelijk risico op faillissement te vermijden. In deze sessie wordt, naast de economische activiteiten, ook de mogelijkheid van splitsen en fusioneren zoals voorzien in het nieuwe wetboek toegelicht en wordt de link gelegd naar het wetboek economisch recht waar de insolvabiliteit uitgebreid wordt naar vzw’s.

Wanneer?

Van donderdag 26 april 2018 - 09:00 tot donderdag 26 april 2018 - 14:00

Waar?

Flagey gebouw, Heilig Kruisplein, 1050 Brussel
Vlaams-Brabant