Studiedag “Klaar voor de nieuwe privacywetgeving?”

Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in werking treden. Zorgnet-Icuro organiseerde hierrond eind vorig jaar studiedagen voor de algemene ziekenhuizen (7 en 14/11/17) en voor de andere voorzieningen (21 en 23/11/17). Aangezien niet alle voorzieningen in de gelegenheid waren een van deze studiedagen bij te wonen en er een aanhoudende interesse is voor dit thema organiseert Zorgnet-Icuro een extra studiedag. Het programma is hetzelfde als de vorige keren. Deze keer kunnen wel alle sectoren deelnemen. Ook deze keer zal de door Zorgnet-Icuro ontwikkelde gedragscode worden toegelicht. Er wordt opnieuw een overzicht gegeven van de tools die werden ontwikkeld om voorzieningen te helpen bij de implementatie van de gedragscode en bij het zich in regel stellen met de GDPR. 

Deze studiedag is enkel toegankelijk voor personeelsleden die werken bij voorzieningen die zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro.

Programma

09.30u  De krachtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de belangrijkste innovaties voor de zorgsector
Tom Balthazar (Stafmedewerker gezondheidsrecht Zorgnet-Icuro, Hoofddocent gezondheidsrecht UGent)

10.20u   Voorstelling van de Gedragscode,  uitgewerkt voor verzorgingsinstellingen in opdracht van Zorgnet-Icuro
An Vijverman en Nils Broeckx (Advocaten Dewallens & partners)

11.00u Overzicht van de ‘tools’: toepassingsinstrumenten en modellen aangeboden door Zorgnet-Icuro. Kort overzicht van de modellen van:

·      Verwerkersovereenkomst

·     Informed Consent

·     Functieomschrijving Functionaris voor Gegevensbescherming

·     Register verwerkingsactiviteiten

·     Privacy Policy

·     Privacyreglement voor patiënten

·     Data protection impact Assesment

·     Procedure voor data-inzage en data-extractie

·     Procedure melding datalekken

·     Incidentmeldingsregister
Marc Rosseau (Emmaüs), Peter Berghmans (GZA), Filip Goyens (UZA), Leo Nelen (ZNA), Luc Seyssens (Jessa), Rudi Swennen (ZOL)

11.45u Hoe maak ik mijn instelling GDPR-conform: checklist, met voorstel van stappenplan
Peter Berghmans (GZA) 

12.05u Collectief verworven professionele begeleiding: een  voorstel van de ‘Koopkoepel’
Patricia Desmet

12.15u Vragen

12.30u Afsluiting met een broodje

Wanneer?

Van donderdag 29 maart 2018 - 09:30 tot donderdag 29 maart 2018 - 12:30

Waar?

Husa President Park Hotel, Koning Albert II laan, 44, 1000 Brussel
Vlaams-Brabant