11/01/2022, 9:30 - 16:30 25/01/2022, 9:30 - 16:30
Ethiek en zingeving Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Eerste lijn

Spiritualiteit en onmacht in de palliatieve zorg (DIGITAAL)

Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appèl op ons. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, maar hoe graag we ook werken in palliatieve zorg, soms verliezen we in die zorg een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? Kunnen we een plaats geven aan alles wat onduidelijk en onvolmaakt is in ons leven en ons daarmee ook verzoenen? Een vraag die in de corona-periode zo mogelijk nog harder is gaan klinken. We staan in deze zoektocht echter niet alleen. Reeds vele eeuwen zoekt de mens naar een manier om met onmacht en de vele vraagtekens in het bestaan om te gaan. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit.

In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen tegenover onmacht. We leren ze (h)erkennen bij onszelf en onze collega’s. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhoudingen die kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan, doordat we tot een loslatende modus van handelen komen. We doen dit aan de hand van kapstokken uit verschillende culturen die ons iets leren over mededogen, over verlangzamen en over ‘doen-door-niet-te doen’. Er wordt gewerkt met filmmateriaal, groepswerk en stellingenspel. Tijdens beide dagen is ook voldoende ruimte voorzien voor het inbrengen van eigen ervaring en het delen van elkaars ‘best practices’. Voor de periode tussen beide data in worden oefeningen meegegeven om op de werkvloer mee aan de slag te gaan; bevindingen hieromtrent worden besproken aan het begin van de tweede dag en als opstap gebruikt voor verdere reflectie. Je gaat naar huis met nieuwe vragen, een ruimer (zelf-)inzicht inzake onmacht, en hopelijk ook de overtuiging dat gedeelde onmacht tot nieuwe kracht kan worden.

Inschrijven via https://www.bidocnet.be/palliatief/webplatform/.

Locatie
DIGITAAL (zoom)
Eerste startdatum
Organisatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen
Telefoon
02 255 30 40
E-mail
info@palliatievezorgvlaanderen.be