08/03/2022, 13:30 - 19/04/2022, 17:00
Zorgbeleid

Seksualiteit en intimiteit bespreekbaar maken in de zorg

Wat is de invloed van het hebben van een chronische ziekte of handicap op je seksualiteit? Wat is de relatie tussen je seksuele gezondheid en kwaliteit van het leven? Welke rol kan ik als verpleegkundige hier in opnemen? Wat kan ik als verpleegkundige betekenen voor mij patiënt op het vlak van seksuele gezondheid, en hoe dan precies? Deze vorming leert je om seksualiteit onder de aandacht te brengen bij je patiënten. Het hebben van een (chronische) ziekte of handicap heeft een buitengewoon ingrijpende impact op de verschillende levensgebieden van een persoon, zoals tewerkstelling, huisvesting of vrije tijd. Het daagt de persoon immers vaak uit op zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal vlak. Niet enkel de persoon met de ziekte of beperking, maar ook zijn partner of andere belangrijke naasten. Verpleegkundigen worden opgeleid om hen hierin bij te staan en de kwaliteit van leven te bewaken en waar mogelijk te verhogen. Een vaak vergeten onderdeel van kwaliteit van leven is de seksuele gezondheid. Het lijkt een levensgebied dat bijna systematisch buiten de zorg valt. Wat betekent dat voor de patiënt die hiermee wordt geconfronteerd? Het belang om seksualliteit en intimiteit bespreekbaar te maken wordt lang niet altijd onderkend en waar dat wel het geval is, ervaren verpleegkundigen meerdere barrières die er toe bijdragen dat ze terughoudend zijn om de seksuele gezondheid van hun patiënten bespreekbaar te stellen.

Locatie
Hogeschool Vives - campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Eerste startdatum
Organisatie
Hogeschool Vives - Campus Brugge
Telefoon
050 30 51 93
E-mail
heidi.descheemaecker@vives.be