Schrijf je in voor de NIAZ-Trefdag

Zorgnet-Icuro organiseert op 3 april een nieuwe NIAZ-Trefdag. Na de succesvolle editie in het Tilburgse TweeSteden Ziekenhuis (NL) werken we deze keer samen met het Ziekenhuisnetwerk Kempen (ZNK). In het programma staat het streven naar duurzame, patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg over ziekenhuismuren heen centraal.

Doelgroep

De NIAZ-Trefdag is bedoeld voor alle accreditatieverantwoordelijken, verpleegkundige, paramedische, HRM, medische en algemene directies van NIAZ ziekenhuizen.

Locatie

AZ Turnhout, campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

Programma

8.45 - 9.30u                        Onthaal met koffie

9.30 - 9.45u                        Verwelkoming
                                               Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen Zorgnet-Icuro

9.45 - 10.15u                      Kwaliteitsbeleid en betrokkenheid artsen in de ziekenhuisnetwerken
                                               Dr. Ivo Jacobs, hoofdarts H. Hartziekenhuis Mol

10.15 - 10.45u                   Visie AZ Turnhout op Qmentum Global en kwaliteit
                                               Katrien Clerbout, stafmedewerker kwaliteit AZ Turnhout

10.45 - 11u                         Aankoopbeleid (Taxandria) in het ziekenhuisnetwerk Kempen
                                               Annelies Dirkx, Anders Consulting

11.00 - 11.15u                   Oncologie in het ziekenhuisnetwerk Kempen
                                               Dr. Frank Weekers, medisch directeur AZ Turnhout

11.15 - 11.45u                   Pauze

11.45 - 13.00u   In dit tijdsblok kunnen deelnemers een keuze maken uit een van de drie verschillende rondleidingen of een workshop

 • Rondleiding 1: cardiologie, cathlab en huisartsenproject labo (campus St Elisabeth, transport is voorzien)
 • Rondleiding 2: pediatrie, neonatologie en materniteit
 • Rondleiding 3: csa en endoscopie
 • Workshop governance kwaliteit in netwerken onder leiding van dr. Jo Leysen, algemeen directeur AZ Turnhout en Rudy Van Ballaer, algemeen directeur AZ Herentals (volzet)

13.00 – 14.00u                  Netwerklunch

14.00 - 14.15u                   Terugkoppeling workshop governance

14.15 - 15.45u                   Panelgesprek “adverse event disclosure”. Discussie aan de hand van videofragmenten.

 • Moderator: Guy Tegenbos
 • Juridisch: Mr. Filip Dewallens , advocaat Dewallens & Partners
 • Medisch-ethisch: dr. Simon Godecharle, coördinator gezondheidsethiek van Emmaüs
 • Medisch: dr. Jo Leenders, lid Orde der Artsen Antwerpen
 • Patiëntenperspectief: Jeroen Brouwers, Vlaams Patiëntenplatform

15.45 – 1600u                   Visie en missie NIAZ in de evoluerende netwerken 
                                                Ellen Joan Van Vliet, gedelegeerd bestuurder NIAZ

16.00-16.15u                      Afsluiting
                                               René Daemen, algemeen directeur AZ Mol          

16.15 – 17.15u                  Receptie en netwerkgelegenheid

Kostprijs

75€ voor leden van Zorgnet-Icuro

Inschrijving

 • Klik hier om je online in te schrijven.
 • Maak je keuze wat betreft de rondleidingen of de workshop.
 • Het aantal deelnemers voor de rondleidingen is beperkt. Snel inschrijven is de boodschap.
 • De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 20 maart om 12u00, in volgorde van de aanmelding

Meer informatie?

Wanneer?

Van woensdag 3 april 2019 - 08:45 tot woensdag 3 april 2019 - 17:15

Waar?

AZ Turnhout, campus Sint-Jozef, Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
Antwerpen