Vormingen

Bijvoorbeeld: 19/10/2017

Bijvoorbeeld: 19/10/2017

EHSAL Management School, een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, organiseert reeds gedurende meer dan een decennium de opleiding Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg. Ook het vormingscentrum Guislain is partner in deze opleiding die zich richt tot actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg met interesse voor beleids- en managementvraagstukken, die zich verder willen bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in een continu wijzigende omgeving.

De opleiding, die compleet werd vernieuwd, biedt concrete managementkennis en leiderschapsvaardigheden op...

Wanneer? 19/01/2017 tot 14/12/2017
Waar? Deels te Gent: Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, deels te Brussel: Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2 , 1000 Brussel (op wandelafstand van het station Brussel- Centraal)
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent

Het Zorgloket organiseert in samenwerking met de zes erkende mantelzorgorganisaties ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers in Londerzeel. Mantelzorgers krijgen een plek om elkaar te ontmoeten en dit met een lekker kopje koffie en
een stukje taart. Tijdens de praattafels zijn mantelzorgers welkom rond een bepaald thema. Dit thema dient als rode draad, er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en jouw verhaal te vertellen.

Wanneer? 06/03/2017 tot 15/12/2017
Waar? Raadzaal OCMW Mechelsestraat 55 1840 Londerzeel

Wat?
In het najaar 2017 staan er dertien opleidingen op het programma, georganiseerd over heel Vlaanderen door VIVO. Daarnaast organiseren we één interactieve sessie waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling en leren van elkaar. De thema’s op een rijtje:

  • Aan de slag met de antidiscriminatiewetgeving.
  • Starten met een diversiteitsbeleid ? Hoe?
  • Selectiegesprek - het gedragsgericht interview
  • Coachend leidinggeven- Met oog voor werkbaarheid en diversiteit.
  • ...
Wanneer? 07/09/2017 tot 14/12/2017
Waar? diverse locaties

Steeds meer professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen onlinehulp in. Dit postgraduaat belicht relevante onlinehulptoepassingen en  leert je hoe je ze kan implementeren in je organisatie.

Welke onlinehulpcompetenties heb je nodig? Hoe werk je aan mediawijsheid? Hoe  professioneel chatten, e-mailen, serious games, beeldbellen, onlinedagboeken, zelftesten of monitoringtools inzetten? Hoe onlinehulp positioneren ten aanzien van andere hulp en zorg en hoe onlinehulp implementeren je in je organisatie?

Start:...

Wanneer? 19/09/2017 tot 05/06/2018
Waar? Gent, Arteveldehogeschool, Campus SInt-Annaplein, Sint-Annaplein 31

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel
Wanneer? 05/10/2017 tot 07/06/2018
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving”.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen...

Wanneer? 10/10/2017 tot 26/06/2018
Waar? Centrum Leuven

De sociale zekerheid is een kathedraal, maar dan eentje die misschien aan renovatie toe is...
Wie heeft op wat recht? Hoe krijgen we het allemaal betaald? Hoe bouw je rechten op? Welke plichten staan daar tegenover?

Tussen 10 oktober en 8 maart 2018 komen negen eminente sprekers ons een inzicht verschaffen hoe volgens hen de sociale zekerheid in de toekomst moet evolueren.
De sprekers behoren allen tot de belangrijkste actoren in dit maatschappelijk debat. Zo kunnen we volgende sprekers begroeten:

10 oktober 2017
Vincent Van Quickenborne - Open VLD...

Wanneer? 10/10/2017 tot 08/03/2018
Waar? Diverse locaties

"Het zit hem in de kleine dingen die dus ook gemakkelijk toe te passen zijn."

Bij het onthaal aan de telefoon of op de dienst wordt een eerste stap gezet die het verloop van de verdere hulpverleningsrelatie sterk inkleurt. Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht. Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal? Hoe buigen we het risico op afhankelijkheidsversterking om naar een proces van autonomieverhoging in dialoog?

Wanneer: donderdag 12 en dinsdag 31 oktober 2017, telkens van 9u30 tot 16u30

Wat...

Wanneer? 12/10/2017, 31/10/2017
Waar? PRH, Otto Veniusstraat 15, 2000 Antwerpen (vlakbij station Antwerpen Centraal)

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and...

Wanneer? 13/10/2017 tot 29/06/2018
Waar? Hogeschool UC Leuven-Limburg (Sociale Hogeschool Heverlee)

Een goed communicatieplan helpt een zorgvoorziening bij het realiseren van de (strategische en operationele) doelstellingen.

Maar hoe ziet zo'n plan eruit? Hoe komt het tot stand? En hoe ga je ermee aan de slag?

Je leert het op deze 2-daagse workshop, exclusief voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Alle info vind je hier.

Leden van Zorgnet-Icuro genieten 10% korting.

 

Wanneer? 17/10/2017, 24/10/2017
Waar? Leuven, Provinciehuis

Dit congres wordt georganiseerd in navolging van het eerste congres rond Open Dialogue in 2016 (http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/congres-en-masterclass-open-dialogue-21-22-april-2016.html), met achteraf de opstart van een Open Dialogue Academie in onze regio (http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/open-dialogue-academie.html) en natuurlijk ook gezamenlijke...

Wanneer? 19/10/2017 tot 20/10/2017
Waar? CC De Valkaart , A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp (extra parking achter het gebouw)

Mensen met een EPA-profiel (ernstige psychische aandoening) die reeds lange tijd in het ziekenhuis verbleven en psychisch kwetsbare mensen binnen het CAW, worden ondersteund om “inclusief” en autonoom te wonen, met installatie van persoonsgerichte zorg. Dit resulteert in een diversiteit aan woon- en dagbestedingsvormen.

Deze studiedag presenteert resultaten, onthult methodische aanpak, reflecteert bij gangbare paradigma’s, benoemt kwetsbaarheden, tekent krachtlijnen en beschouwt de (intersectorale) en lokale toekomst.

De studiedag richt zich tot doorverwijzers,...

Wanneer? 19/10/2017
Waar? Vormingscentrum Dr. Guislain - Aula P.J. Triest J. Guislainstaat 43 9000 Gent

Klassieke symposia houden zich vaak aan het principe: katheder met spreker erachter en een luisterende zaal, waarin aandacht en concentratie na een paar bijdragen verslappen. Het lijkt bijna een event met een letsel ...

Hier willen we tijdens dit SOFA-symposium mee breken. We hebben nagedacht over een boeiende werkvorm, nl. een sofa op een podium, waarin gedurende de hele dag allerlei interessante mensen hun opwachting komen maken. Er is ruimte voor korte lezingen en meningen, afgewisseld met debatInteractie ...

Wanneer? 19/10/2017
Waar? Sig Pachthofstraat 1 9308 Gijzegem - Aalst

Odisee hogeschool campus gezinswetenschappen in samenwerking met Vormingscentrum Guislain

Tijdens deze bijscholing leren we hoe men vanuit islam kijkt naar psychische aandoeningen en de behandeling van mensen die te kampen hebben met een psychische aandoening. We bespreken hoe moslimgezinnen in ons land omgaan met deze problematiek en we bekijken of en in welke mate deze beleving verschilt van andere gezinnen. We maken kennis met ‘islamic counseling’ en we zien of en hoe deze benadering nuttig kan zijn voor de psychiatrische praktijk in Vlaanderen. Het...

Wanneer? 19/10/2017
Waar? Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

Op vrijdag 20 oktober 2017 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek in de kliniek’ (WEK) van Zorgnet-Icuro zijn 10de symposium met als thema ‘Small is beautiful… in tijden van: globalisering / netwerking / fuseren…’

We zoemen dit jaar in op een thema dat de organisatie van de zorg op dit ogenblik heel erg in beslag neemt. Ook in de zorg is een tendens naar schaalvergroting, naar globalisering merkbaar. We zien met name dat ziekenhuizen zich organiseren in ...

Wanneer? 20/10/2017
Waar? PXL Hasselt Op de website www.pxl.be/Congress.html vindt u wegbeschrijvingen voor openbaar vervoer en auto.
logo What's in a name terugblik op 15 jaar Dubbeldiagnose

Dubbeldiagnose: een problematiek waarbij psychose en toxicomanie samen gaan en die zijn naam kreeg aan het begin van het millennium. En met die naam ook aandacht, erkenning, een project… Hoe actueel is dit nu nog, 15 jaar verder? Deze vraag ligt op tafel en het onderzoek gebeurt door een ontmoeting van experten op dit symposium, gemodereerd door Guy Tegenbos.

Met: Raoul De Cuyper / Geert Dom / Catherine Claeys / Philippe Hennaux / Dirk Bryssinck / Marty Matthys / Karel Van Acker / Rik Loose / Stijn Vanheule / Pierre Zaeytydt

Vooraf inschrijven is mogelijk via mail sara....

Wanneer? 20/10/2017
Waar? Psychiatrisch Centra Gent-Sleiding campus Sleidinge, Weststraat 135 9940 Sleidinge

Dubbeldiagnose: een problematiek waarbij psychose en toxicomanie samen gaan en die zijn naam kreeg aan het begin van het millennium. En met die naam ook aandacht, erkenning, een project… Hoe actueel is dit nu nog, 15 jaar verder? Deze vraag ligt op tafel en het onderzoek gebeurt door een ontmoeting van experten op dit symposium, gemodereerd door Guy Tegenbos. Met: Raoul De Cuyper / Geert Dom / Catherine Claeys / Philippe Hennaux / Dirk Bryssinck / Marty Matthys / Karel Van Acker / Rik Loose / Stijn Vanheule / Pierre Zaeytydt Een volledig programma en inschrijvingsmodaliteiten volgen later...

Wanneer? 20/10/2017
Waar? Psychiatrisch Centrum Gent – Sleidinge Campus Sleidinge Weststraat 135 – Sleidinge