Vormingen

Bijvoorbeeld: 20/03/2018

Bijvoorbeeld: 20/03/2018

Steeds meer professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen onlinehulp in. Dit postgraduaat belicht relevante onlinehulptoepassingen en  leert je hoe je ze kan implementeren in je organisatie.

Welke onlinehulpcompetenties heb je nodig? Hoe werk je aan mediawijsheid? Hoe  professioneel chatten, e-mailen, serious games, beeldbellen, onlinedagboeken, zelftesten of monitoringtools inzetten? Hoe onlinehulp positioneren ten aanzien van andere hulp en zorg en hoe onlinehulp implementeren je in je organisatie?

Start:...

Wanneer? 19/09/2017 tot 05/06/2018
Waar? Gent, Arteveldehogeschool, Campus SInt-Annaplein, Sint-Annaplein 31

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel
Wanneer? 05/10/2017 tot 07/06/2018
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving”.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen...

Wanneer? 10/10/2017 tot 26/06/2018
Waar? Centrum Leuven

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and...

Wanneer? 13/10/2017 tot 29/06/2018
Waar? Hogeschool UC Leuven-Limburg (Sociale Hogeschool Heverlee)

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

Zoals je op de website kan terugvinden biedt Present een gevarieerd vormingsaanbod voor vrijwilligers actief in zorgvoorzieningen. Ze plannen ook een interessante vorming om jou als vrijwilligersverantwoordelijke zo goed mogelijk te ondersteunen. Ze organiseren deze vorming op zes momenten en kiezen voor kleine groepen zodat interactie mogelijk is. Snel inschrijven is de boodschap!

Gehandicaptensector:...

Wanneer? 01/02/2018, 27/02/2018, 06/02/2018, 22/02/2018, 22/03/2018, 27/03/2018
Waar? diverse locaties

In deze cursus actualiseer je jouw sociaaljuridische kennis en praktijk. Je leert zorgvuldig omgaan met

gevoelige informatie, met aansprakelijkheid door fouten bij de uitoefening van je job en met arbeidsen

andere ongevallen op de werkvloer. Je frist je kennis op over ontslag, de organisatie van de

werkloosheidsverzekering, de voorwaarden om een uitkering te ontvangen en de soorten, evolutie

en berekening van de uitkeringen. Je verdiept je en oefent in actuele topics rond sociale zekerheid en

rond pensioenen.

 

Voor...

Wanneer? 19/02/2018 tot 28/03/2018
Waar? Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.

Haal meer uit je tijd 

Stapelt je werk zich op? Zit je hoofd vol en heb je het gevoel dat je steeds achter de feiten aanholt? Word je nerveus van alle mails, last-minute vragen en tussendoortjes van collega's? Voel je je gestresseerd en opgejaagd? En wil je terug controle over je werk en tijd ? Dan is deze opleiding er voor jou. 

 

Time management: meer bereiken, minder stress

In de opleiding 'Time management' leer je hoe je sterke resultaten kan boeken in minder tijd. Op een leuke, boeiende en...

Wanneer? 21/02/2018, 26/04/2018
Waar? De opleiding gaat door in de trainingsruimte van Tweetakt, Bolwerkstraat 5, 2018 Antwerpen.

Investeren in gemotiveerde en zelfsturende medewerkers

Wil je als leidinggevende meer impact op de prestaties en motivatie van je medewerkers en team? Zoek je een manier om gesprekken open, zelfzeker en constructief te kunnen aanpakken? Vermoed je dat er meer potentieel in je team zit en wil je dat aanboren? Of wil je leren hoe je de meest lastige situaties met medewerkers weer vlot kan trekken? Dan is deze opleiding geknipt voor jou.

 

Coachend leidinggeven voor people managers

In de driedaagse opleiding '...

Wanneer? 01/03/2018 tot 29/03/2018
Waar? De opleiding gaat door in De Brouwerij, Ham 175, 9000 Gent. De locatie is gemakkelijk bereikbaar met zowel de auto als het openbaar vervoer.

Hoe en waar kan je binnen je organisatie ervaringswerkers inzetten? Waar kies je voor als je werkt

met ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid? Is het ervaringsdeskundige of ervaringswerker? Wat

is het takenpakket van ervaringswerkers? Kan je ze als echte collega’s zien?

In de GGZ en verslavingszorg leven heel wat vragen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en

ervaringswerkers. In deze cursus zoek je samen naar antwoorden vertrekkend vanuit een duidelijk

kader en een visie.

 

Voor werkgevers, teamleiders,...

Wanneer? 07/03/2018 tot 23/05/2018
Waar? Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.

De permanente vorming ‘Revalidatie multidisciplinair’ is een gespecialiseerde vorming voor verpleegkundigen en paramedici die zich wensen te verdiepen in locomotorische en neurologische revalidatie.

Deze  opleiding werd ontwikkeld door Odisee Advanced education in samenwerking met het Revalidatieziekenhuis RevArte, Edegem en met goedkeuring van de Belgische Vereniging voor Revalidatieverpleegkundigen (BVRV).

De ‘revalidatieverpleegkundige’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling. Een gedegen inzicht in zowel...

Wanneer? 13/03/2018 tot 19/06/2018
Waar? Revalidatieziekenhuis RevArte Drie Eikenstraat 659 B-2650 Edegem

In deze cursus leer je hoe je productieprocessen kan opzetten met oog voor de mens. Je leert de

juiste man/vrouw op de juiste plaats zetten.

Je leert werken met een competentiematrix en met een persoonlijk ontwikkelingsplan. Je oefent in

probleemoplossend denken en in omgaan met werkdruk en stress.

Je doet dit door theoretische kaders te koppelen aan concrete oefeningen en casussen.

 

Voor begeleiders in maatwerkbedrijven: sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, lokale

diensteneconomie.

 ...

Wanneer? 16/03/2018 tot 04/05/2018
Waar? Campus Sociale School, Groeneweg 151, 3001 Heverlee. Een cursusdag loopt van 9u15 tot 16u10.

“Versterk uw coaching skills en stuw uw team vooruit”

Als leidinggevende in de ouderenzorg moet u steeds meer evolueren richting manager, met alle taken en uitdagingen die daarbij horen. Niet alleen moet u doelen stellen en resultaten meten, tegelijkertijd probeert u medewerkers ook uit te laten blinken in hun werk. Uw draaglast wordt dus alleen maar groter.

Oplossingsgericht leidinggeven en coachen (OGC) staat u hierin bij en wil een antwoord geven op bovenstaande vraag.

OGC betekent doelgericht en effectief leidinggeven en coachen en heeft twee belangrijke...

Wanneer? 20/03/2018
Waar? Europahotel

Op 20 maart wordt er een trefmoment georganiseerd rond voedselverlies in de welzijns- en zorgsector.

Wil je graag met andere organisaties ervaringen m.b.t. voedselverlies delen? Wil je leren hoe je voedselverlies in de kijker kan zetten? Wil je weten over hoe voedselverlies ook binnen het zorgverhaal past? Wil je informatie over wat je met voedseloverschotten kan doen? Twijfel dan niet en schrijf in.

Aansluitend vinden ook de FoodWin-awards plaats. Wie wil kan...

Wanneer? 20/03/2018
Waar? Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 1000 Brussel

Wilt u graag weten waarom mondgezondheid belangrijk is voor de hersenfunctie, de behandeling van diabetes, de levenskwaliteit, …. ? Bent u zorgverlener in de ouderenzorg (verpleging, zorgkunde, logopedie, kinesitherapie, diëtiek... )? Dan nodigen we u uit voor een interessante opleiding van 3 uur. Tegelijkertijd neemt u ook deel aan onze studie.

Programma

Presentatie over de relatie mondgezondheid - algemene gezondheid

Korte inleiding over BelRAI en het onderdeel gebit en mond

Uitleg over onze studie

Actief gedeelte: u ziet...

Wanneer? 22/03/2018
Waar? Opleidingscentrum KU Leuven Dekenstraat 2, Leuven (1,1km van het station)

Als het lichaam een last is, is lust voor de geest ver weg. En toch horen ze - lichaam en geest - onlosmakelijk samen. Vraagstuk van deze dag: hoe bereiken we die eenheid?

Het moeilijke lichaam. Van lichaamslast naar levenslust, hoe vinden we onze weg?

 9u30     Onthaal met koffie
10u30     Inleiding Stijn Jannes, prof. dr. em.
10u05     Casus uit de praktijk nog te bevestigen
10u20     Geschiedenis van de beïnvloedingstherapieën bij...

Wanneer? 23/03/2018
Waar? Universiteit Antwerpen, Stadscampus Hof van Liere Prinsstraat 13 2000 Antwerpen

De geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg is een zeer interessant kader om meer verbindend en empathisch met anderen te communiceren, van hart tot hart, ook in een professionele setting. Tijdens deze introductiedag oefenen we met de bouwstenen van de geweldloze communicatiemethode en gaan we met voorbeelden uit je eigen praktijk aan de slag. Daarnaast is er ruimte voor o.a. de volgende vragen:

  • Hoe kan ik op een authentieke manier communiceren, ook in een professionele context?

  • Hoe kan ik nee zeggen en toch in...

Wanneer? 23/03/2018, 20/04/2018, 01/06/2018
Waar? Erasmushogeschool Brussel Zespenningenstraat 70 1000 Brussel

Levenseindezorg is een complexe vorm van zorg, waarbij vele uiteenlopende dimensies van hulpverlening aan bod kunnen komen. De meeste aandacht gaat naar de ethische aspecten van levenseindezorg voor terminaal zieke patiënten. Een bijzondere ethische problematiek stelt zich in de geestelijke gezondheidszorg waar hulpverleners worden geconfronteerd met vragen rond het levenseinde van niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening.

Er bestaat een groep van psychiatrische patiënten met een zware, complexe, meervoudige pathologie die chronisch is en therapie-resistent...

Wanneer? 26/03/2018
Waar? Provinciehuis Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven...

Wanneer? 27/03/2018, 05/06/2018, 16/10/2018, 04/12/2018
Waar? De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.