Save the date: Digitale informatie- en inspiratiesessie Zorgzame Buurten

Vlaanderen wil volop inzetten op zorgzame buurten. In een zorgzame buurt zijn de voorwaarden vervuld opdat mensen, ongeacht leeftijd en grote of kleine ondersteuningsbehoeften op meerdere levensdomeinen, comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt kunnen (blijven) wonen. Tussen 1 maart 2022 en 29 februari 2024 zullen in Vlaanderen en Brussel minstens 100 zorgzame buurtprojecten ondersteuning krijgen. Tot 8 november 2021 kunnen hiervoor projecten worden ingediend en dat vraagt om een online informatie- en inspiratiesessie op 23 september 2021 van 13u30 tot 16u.

We lichten al een tipje van de sluier op, binnenkort krijg je het volledig programma te zien:

  • Verwelkoming en toespraak door Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke
  • Uitleg over de projectoproep en ondersteuning door de Koning Boudewijnstichting
  • Inspirerende voorbeelden van zorgzame buurten
  • Verschillende inspiratiesessies waarbij de deelnemers zich op voorhand kunnen inschrijven voor een van de sessies.

Meer weten over de projectsubsidie en zorgzame buurten? Surf naar www.zorgzamebuurten.be

Wanneer?

Van donderdag 23 september 2021 - 13:30 tot donderdag 23 september 2021 - 16:00

Waar?

Online
Andere

Contact gegevens

Team Zorgzame Buurten
Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
02 553 32 43
zorgzamebuurten.dwvg@vlaanderen.be