Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/09/2017

Bijvoorbeeld: 25/09/2017

EHSAL Management School, een samenwerking tussen KU Leuven en Odisee, organiseert reeds gedurende meer dan een decennium de opleiding Postgraduaat Management in de gezondheids- en welzijnszorg. Ook het vormingscentrum Guislain is partner in deze opleiding die zich richt tot actoren uit de gezondheids- en welzijnszorg met interesse voor beleids- en managementvraagstukken, die zich verder willen bekwamen in leidinggeven aan zorgorganisaties in een continu wijzigende omgeving.

De opleiding, die compleet werd vernieuwd, biedt concrete managementkennis en leiderschapsvaardigheden op...

Wanneer? 19/01/2017 tot 14/12/2017
Waar? Deels te Gent: Vormingscentrum Guislain, J. Guislainstraat 43, 9000 Gent, deels te Brussel: Odisee/KU Leuven Campus Brussel, Stormstraat 2 , 1000 Brussel (op wandelafstand van het station Brussel- Centraal)
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent
Affiche

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten. Je ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan je ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen. Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om je vragen en bezorgdheden te uiten. Je vindt er een echt luisterend oor voor je eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van...

Wanneer? 06/02/2017, 24/04/2017, 26/06/2017, 11/09/2017, 27/11/2017
Waar? We verwachten jullie om 19u30 in ECD Paradox Molenaarsstraat 34 9000 Gent

Het Zorgloket organiseert in samenwerking met de zes erkende mantelzorgorganisaties ontmoetingsmomenten voor mantelzorgers in Londerzeel. Mantelzorgers krijgen een plek om elkaar te ontmoeten en dit met een lekker kopje koffie en
een stukje taart. Tijdens de praattafels zijn mantelzorgers welkom rond een bepaald thema. Dit thema dient als rode draad, er is voldoende ruimte om ervaringen uit te wisselen en jouw verhaal te vertellen.

Wanneer? 06/03/2017 tot 15/12/2017
Waar? Raadzaal OCMW Mechelsestraat 55 1840 Londerzeel


Deze praktische studienamiddag richt zich op iedereen die in aanraking komt met het thema 'informed consent'.


PROGRAMMA

  • Het belang van een informed consent in een geaccrediteerd ziekenhuis
  • Informed consent in de prakijk: ervaringen van een arts
  • Actualia informed consent na het cassatiearrest van 25 juni 2015
  • Q&A onder leiding van de dagvoorzitter


MEER INFO

donderdag 15 juni 2017
...

Wanneer? 15/06/2017, 12/10/2017
Waar? Ter Elst, Edegem

Wat?
In het najaar 2017 staan er dertien opleidingen op het programma, georganiseerd over heel Vlaanderen door VIVO. Daarnaast organiseren we één interactieve sessie waarbij de nadruk ligt op ervaringsuitwisseling en leren van elkaar. De thema’s op een rijtje:

  • Aan de slag met de antidiscriminatiewetgeving.
  • Starten met een diversiteitsbeleid ? Hoe?
  • Selectiegesprek - het gedragsgericht interview
  • Coachend leidinggeven- Met oog voor werkbaarheid en diversiteit.
  • ...
Wanneer? 07/09/2017 tot 14/12/2017
Waar? diverse locaties

Steeds meer professionele hulp- en zorgorganisaties schakelen onlinehulp in. Dit postgraduaat belicht relevante onlinehulptoepassingen en  leert je hoe je ze kan implementeren in je organisatie.

Welke onlinehulpcompetenties heb je nodig? Hoe werk je aan mediawijsheid? Hoe  professioneel chatten, e-mailen, serious games, beeldbellen, onlinedagboeken, zelftesten of monitoringtools inzetten? Hoe onlinehulp positioneren ten aanzien van andere hulp en zorg en hoe onlinehulp implementeren je in je organisatie?

Start:...

Wanneer? 19/09/2017 tot 05/06/2018
Waar? Gent, Arteveldehogeschool, Campus SInt-Annaplein, Sint-Annaplein 31

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

De werkgroep ouderenzorg binnen het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen Oost-Vlaanderen organiseert met medewerking van de VDAB (project "De Rode Loper")
op dinsdag 26 september 2017 in het PAC 'Het Zuid' (W.Wilsonplein) in Gent een studienamiddag voor zorgambassadeurs in functie én zorgambassadeurs in wording.

Meer informatie aangaande het programma en de inschrijvingsmodaliteiten volgen binnenkort.

Wanneer? 26/09/2017
Waar? Pac 'Het Zuid', W. Wilsonplein, Gent

Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken… Cicely Saunders bedacht er de term ‘Total Pain’ voor. Pijn moet tijdig herkend en kundig behandeld worden, wat van de hulpverlener professionele kennis en vaardigheden vereist. Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om...

Wanneer? 26/09/2017
Waar? Capitole Gent, Graaf Van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent

‘België kan met heel wat ziekenhuizen of ziekenhuisbedden minder’. Zo stelde CM-voorzitter Luc Van Gorp recent dat een kwart van de Belgische ziekenhuizen zou kunnen sluiten. Hij kreeg bijval, maar ook kritiek, terwijl anderen nuanceerden dat er eerder te veel ziekenhuisbedden dan te veel ziekenhuizen zouden zijn. Toch lijkt er vooral een groeiende consensus te bestaan over het gegeven dat het aantal erkende ziekenhuis-bedden kan worden gereduceerd. Maar wat is het gevolg van deze ontwikkeling? Is de zorg klaar voor zo’n ingreep? Zal de complexiteit van zorg in de thuissituatie en...

Wanneer? 26/09/2017
Waar? Leuven, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36
logo Draag jij zorg voor een dierbare zieke?

En stel je je vragen …  az groeninge Kortrijk organiseert vanaf september maandelijks een “Draag jij zorg voor … ?” –sessie. De eerste sessie vindt plaats op woensdag 27 september 2017, 15u tot 17.30u, en is gewijd aan de dierbare zieke. We gaan dieper in op


1. Hoe omgaan met een dierbare zieke?
Onze psychologe vertelt  wat het ziek zijn doet met iemand. Hoe kan je beter omgaan met het ziek zijn? Wat als de communicatie moeilijk gaat, als er onbegrip is …?

2. Professionele ondersteuning thuis
...

Wanneer? 27/09/2017
Waar? az groeninge – meetingcentrum Het Notenhof Pres. Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk

Uitgeverij ACCO en auteur Lon Holtzer nodigen u uit op de feestelijke boekvoorstelling van het Stageboek verpleegkunde. Het wordt een boeiend programma met
• getuigenissen van werkveld, onderwijs en studenten
• stemmen over het boek uit verschillende zorgdomeinen
• een spitant panelgesprek

Meer informatie vind je in bijlage.

Wanneer? 27/09/2017
Waar? Gasthuisberg, Onderwijs en Navorsing 2, zaal BMW1, Herestraat 49, 3000 Leuven

Task Force Health Care has a long history of organising influential and leading conferences with a focus on global health challenges, international trends and export. It brings together the Dutch and international Life Sciences & Health organisations and stakeholders. The World of Health Care (WoHC) is one of the largest and most inspiring ‘congresstivals’ in the Netherlands. Over 500 Dutch and international Life Sciences & Health organisations from industry, knowledge institutes, NGO’s, healthcare providers and the government...

Wanneer? 28/09/2017
Waar? Fokker Terminal, Den Haag, Nederland

De toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg is bijzonder ingrijpend voor zowel patiënten, familieleden en hulpverleners. Bovendien tonen de verschillende parlementaire vragen, de mediaberichtgeving en diverse acties die voorzieningen en organisaties ondernemen aan dat het thema bijzonder actueel en maatschappelijk relevant is.

Vandaar dat Zorgnet-Icuro in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 2/10/2017 in het HUSA-hotel een studieavond rond dit thema organiseert waar we op de volgende vragen een antwoord proberen te...

Wanneer? 02/10/2017
Waar? HUSA PRESIDENT PARK Hotel Albert-II laan 44 1040 Brussel

Kom te weten van je collega’s waarom zij al met BelRAI werken en hoe ze dit inpassen in hun dagelijks werk met Pyxicare.  Verneem van dr. Marijke Boorsma hoe onze noorderburen interRAI hebben geïntroduceerd.

Neem deel aan de workshops o.l.v. KU Leuven en challenge uw collega’s met uw kritische vragen!  Vragen zoals “Hoe pas ik BelRAI toe in de praktijk?”, “Ik moet al zoveel registreren, houd ik nog tijd over voor mijn patiënt?”, “Waarom kiezen voor BelRAI, what’s in it for me?” en nog veel meer zullen aan bod komen.

Koen Dewulf zorgt voor de...

Wanneer? 03/10/2017
Waar? Auditorium 4 – Sint-Denijslaan 485 – 9000 Gent

Deze tweedaagses vorming richt zich tot professionals uit de kunst- en cultuursector die echt werk willen maken van cultuur voor iedereen, ook voor mensen in armoede. In deze vorming reiken we instrumenten aan om mensen te versterken en te verbinden via kunst & cultuur en gaan we in dialoog rond cultuurparticipatie.

"Het is goed eerst een kader te krijgen om daarop verder te bouwen in gesprek met coaches en andere deelnemers. De concrete verhalen van mensen in armoede en van werkers maakt tastbaar en verheldert de theorie.”

Wat komt aan bod?...

Wanneer? 03/10/2017, 10/10/2017
Waar? De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel (op wandelafstand van station Brussel Centraal)

ZNA is een pluralistische zorginstelling met als doel elke patiënt als mens tegemoet te treden. Als dienst levensbeschouwelijke zorg wensen we bij te dragen tot reflectie op de huidige maatschappelijke diversiteit en tot openheid, respect en samenwerking over culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid heen.

Wanneer? 03/10/2017
Waar? ZNA Middelheim – Lindendreef 1, 2020 Antwerpen – Zaal Brabo

In samenwerking met Vormingscentrum Guislain, te Gent

Gezondheidszorg en welzijnswerk krijgen in toenemende mate te maken met zorgvragen van moslims, ook bij de begeleiding van het levenseinde. Hoe kijkt men vanuit islam naar terminaal ziek zijn, hoe denkt men over de dood en wat zijn de voorschriften voor een passend afscheid van de overledene? Hoe kunnen we de uitingen van rouw van moslims begrijpen? Wat wordt van een hulpverlener verwacht bij het (nakende) overlijden van een moslim, thuis of in een verzorgingsinstelling? Hoe kunnen we de drempel naar...

Wanneer? 04/10/2017
Waar? Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent

        

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis: een brand, een zware medische fout, een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoelaatbaar gedrag op sociale media van personeelsleden, een persoon met dementie of met GGZ-problemen die ontsnapt… Het is niet de vraag of het gebeurt, maar veeleer wanneer het gebeurt.

Je kan maar beter voorbereid zijn en de knepen van het vak kennen om de juiste dingen te doen (en de dingen juist te doen) wanneer je midden in een crisis staat. Wanneer je – gewapend met de...

Wanneer? 05/10/2017
Waar? KBC, Havenlaan 2, 1080 Brussel