Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/06/2018

Bijvoorbeeld: 25/06/2018

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving”.

De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denkkaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen...

Wanneer? 10/10/2017 tot 26/06/2018
Waar? Centrum Leuven

Een herstelverlener kan het best omschreven worden als een ‘relatiedeskundige met een specifieke deskundigheid’.

van Os, 2016

Onder impuls van vermaatschappelijking beweegt behandeling zich steeds meer in de richting van herstelondersteunende zorg. De definitie van gezondheid is in verandering. Gezondheid gaat niet langer over de afwezigheid van ziekte, ook de WHO (2005) omschrijft het als:

‘A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and...

Wanneer? 13/10/2017 tot 29/06/2018
Waar? Hogeschool UC Leuven-Limburg (Sociale Hogeschool Heverlee)

Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en uit andere sectoren kunnen...

Wanneer? 16/11/2017 tot 01/12/2018
Waar? diverse data en locaties

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven...

Wanneer? 27/03/2018, 05/06/2018, 16/10/2018, 04/12/2018
Waar? De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.

“Maaltijdcoaches dementie” zijn personen die binnen de organisatie als aanspreekpunt kunnen fungeren, om na te denken over en het implementeren van een kwaliteitsvol beleid rond maaltijdzorg, samen met een deskundig team. In de opleiding tot “maaltijdcoach dementie” verwerf je kennis en inzicht én krijg je de bagage en tools (een vormingspakket) om jouw collega’s te ondersteunen en te coachen. Ben jij iemand die het maaltijdgebeuren voor personen met dementie ter harte neemt en verder mee wil uitbouwen in jouw organisatie ondersteund door het ECD Paradox? Aarzel niet langer en schrijf je...

Wanneer? 28/05/2018, 04/06/2018, 11/06/2018, 24/09/2018
Waar? ECD Paradox, Molenaarsstraat 34, 9000 Gent.

Pyxicare is een handige app die de zorgsituatie bijhoudt en objectief evalueert met behulp van de BelRAI-instrumenten.

​De snelste manier om BelRAI in de vingers te hebben?

De Pyxicare-opleiding leert je op 2 dagen optimaal omgaan met deze wereldwijde, wetenschappelijke zorgstandaard. Tegelijk krijg je Pyxicare als gebruiksvriendelijke, overkoepelende app onder de knie. Praktijkgericht én persoonlijk. Gemotiveerde zorgcollega’s zijn zeker op het appel. Jij toch ook? 

DAG 1

    Leer BelRAI invullen

 ...

Wanneer? 31/05/2018, 28/06/2018
Waar? Syntra – Berchem (tegenover Berchem station)

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van kwaliteitsvolle zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken,… Dit alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie.

Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten. Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseerde Zorgnet-Icuro de laatste maanden meerdere masterclasses voor...

Wanneer? 01/06/2018, 30/11/2018
Waar? Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het NH Hotel Belfort te Gent. Meer informatie over het hotel: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in De Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets. Meer informatie over het eventcentrum: www.heerlijckyt.org

Op woensdag 27 juni om 16u organiseert In4care voor het eerst een Summer Event. 

Plaats van afspraak is Living Tomorrow in Vilvoorde.

Dit summer event, dat aansluit op onze jaarlijkse Algemene Vergadering, staat in het teken van de samenwerking met onze Nederlandse partners.

Programma:

Tussen 16u30 en 18u komen volgende sprekers en thema's aan bod:

*Lucien Engelen van het Radboud Reshape & Innovation Center (Radboud Ziekenhuis) zal in primeur voor België zijn nieuwe boek "Augmented Health(care) - The...

Wanneer? 27/06/2018
Waar? Living Tomorrow, Indringingsweg 1, Vilvoorde

Van 3 tot 6 juli 2018 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 4de editie van de zomercursus ‘ethiek in de dementiezorg’. De cursus wordt gecoördineerd door stafmedewerker professor Chris Gastmans.

Programma

Tijdens de cursus zullen experten uit binnen- en buitenland lezingen geven over verschillende ethische topics binnen de zorg voor personen met dementie, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, familieleden en hulpverleners, maatschappelijke denkbeelden over...

Wanneer? 03/07/2018 tot 06/07/2018
Waar? Park Inn, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UGent) is dit jaar gastinstelling voor de Summer Conference van de European Academy of Nursing Science (EANS). De Summer Conference gaat door op donderdag 12 juli met als thema “Leadership in Nursing: Challenges for the Future”

Keynote speakers belichten dit belangrijke thema in de gezondheidszorg en Europees onderzoek over leiderschap wordt gepresenteerd. Daarnaast is er een debat met als thema “This house believes that the best leaders are born, not...

Wanneer? 12/07/2018
Waar? Faculty of Pharmaceutical Sciences, Campus Heymans, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent

Kritiek krijgen is moeilijk. Kritiek geven vinden we dikwijls nog veel moeilijker. Vaak reageert de persoon die we aanspreken boos of emotioneel. Aan de andere kant ervaren we zelf spanning omdat we weten dat de ander zich beledigd zou kunnen voelen als we onze kritiek uiten. We durven al gauw niets meer te zeggen. Zodoende gaan we onverstoord verder aanmodderen of blijven we met een hoop frustraties zitten. En dat komt de kwaliteit van onze relaties en van ons werk allerminst ten goede.

Hoe ontsnappen we hieraan? Centraal in deze dynamiek staan onze eigen behoeften en die van de...

Wanneer? 04/09/2018
Waar? Vrijbroekpark, Dessainlaan 65, 2800 Mechelen

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te...

Wanneer? 14/09/2018 tot 22/03/2019
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Postgraduaat Ouderenzorg - Module 1 - De oudere in onze samenleving

Situering


Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.  Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk...

Wanneer? 14/09/2018 tot 09/11/2018
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Studiedag Gerontologie vanuit biologische invalshoek - Anatomofysiologie van het (gezond) ouder worden (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 1 - module 1

Prof. Tony Mets, VUB-UZB

Wanneer? 14/09/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Teams nemen deel aan een 8-daags programma, waarbij inhoudelijke sessies zich afwisselen met coaching en werkmomenten om hun business-idee echt van de grond te krijgen. Uiteindelijk resultaat van het programma is een ‘investor-ready pitch’. Je bouwt m.a.w. een zeer sterke business case op. Deze testimonial licht het concept verder toe.

Dankzij de financiële steun die we voor dit...

Wanneer? 17/09/2018 tot 20/09/2018, 05/11/2018 tot 08/11/2018
Waar? Vlerick Campus Brussels Imperial College Business School

Diversiteit vormt de basis van het leven. En tegelijk confronteert de werkelijkheid van elke dag ons met zorgwekkende ontwikkelingen. Wie niet samenvalt met of aanleunt tegen starre maatschappelijke normen, roept angst en afstand op, en valt vaak uit de boot.

Bestaat dit schisma ook in de geestelijke gezondheidszorg? Of hanteren we daar nog rigoureus de veronderstelde politieke correctheid? Concepten als therapie op maat, tolerantie en acceptatie binnen de therapeutische relatie, gepersonaliseerde farmacotherapie, transculturele zorg, genderspecifieke behandelaanpak en...

Wanneer? 18/09/2018 tot 19/09/2018
Waar? Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken

Postgraduaat Palliatieve zorg

​Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt om de...

Wanneer? 20/09/2018 tot 02/05/2019
Waar? Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

Opleiding voor palliatief referenten

De basismodule ‘palliatief referent’, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden. Je kan inschrijven als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 - verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze
basismodule kan je desgewenst verder gaan met een verdiepingsmodule ‘...

Wanneer? 20/09/2018 tot 15/11/2018
Waar? Odisee - Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

Wil je meer weten over wondzorg? Dan is deze introductiedag iets voor jou. Ontdek alles over correcte terminologie, algemene productkennis, het proces van wondgenezing en ontsmetten.

Doelgroep

Deze studiedag richt zich tot alle verpleegkundigen en verpleegkundig podotherapeuten die professioneel werken rond wondzorg, ongeacht het werkveld
(ziekenhuis, woonzorgcentrum, thuiszorg, onderwijsinstelling,…). Bovendien biedt deze introductiedag een interessant referentiekader in voorbereiding op een meer gespecialiseerde wondzorgopleiding. Ben je...

Wanneer? 21/09/2018
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst