Vormingen

Bijvoorbeeld: 10/12/2018

Bijvoorbeeld: 10/12/2018

Goede hoofdverpleegkundigen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Zij vormen de schakel tussen het management en de uitvoering van de zorg én zij zijn de motor en de spil van het team. Leidinggevenden sturen hun medewerkers aan: ze stimuleren, inspireren en motiveren. Goede hoofdverpleegkundigen verhogen de motivatie, de betrokkenheid, de prestaties en de productiviteit van hun team. Zo beïnvloeden zij rechtstreeks de kwaliteit, de efficiëntie en de effectiviteit van de zorg aan patiënten, klanten en bewoners. 
De kaderopleiding Nursing biedt cursisten een...

Wanneer? 25/09/2017 tot 30/06/2019
Waar? CVO Lethas, Campus Vergote Vergote square 43 / Fr. Pelletierstraat 100 1030 Brussel

Blind positioneren en kwaliteit van het beeld

Programma

Theoretisch deel

Algemeen: 3 lesuren

  • Radiologische terminologie

  • Basisprincipes van beeldvorming

  • Basisprincipes van positionering

Procedures blind positioneren: 15 lesuren

  • Bovenste vrije lidmaat

  • Onderste vrije lidmaat

  • Bekken & heupen

  • Wervelzuil

  • ...
Wanneer? 01/09/2018 tot 15/12/2018
Waar? Odisee - Campus Brussel Terranova, Blekerijstraat 23 - 29, 1000 Brussel

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te...

Wanneer? 14/09/2018 tot 22/03/2019
Waar? Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst

Postgraduaat Palliatieve zorg

​Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt om de...

Wanneer? 20/09/2018 tot 02/05/2019
Waar? Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel

PALLIATIEF REFERENT

De basismodule ‘palliatief referent’, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden. Je kan inschrijven als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 - verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze basismodule kan je desgewenst verder gaan met een verdiepingsmodule ‘palliatief deskundige’ (samen vormt...

Wanneer? 20/09/2018 tot 10/01/2019
Waar? Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Het Leuvens Instituut voor GezondheidszorgBeleid (LIGB) van de KU Leuven startte in 2017 met een nieuwe meerdaagse opleiding rond “Peer Support for Second Victims” (PS4SV).

Na een succesvolle eerste reeks organiseren we deze opleiding PS4SV in 2018-2019 opnieuw met een vernieuwd programma.

Waarom?

Uit recent onderzoek blijkt dat één op tien medewerkers in de voorbije zes maanden betrokken was bij een patiëntveiligheidsincident. Deze “Second Victims” hebben een hoger risico op burnout en medicatiegebruik. Zeker de helft van hen is angstig,...

Wanneer? 24/09/2018, 19/11/2018, 14/01/2019, 18/02/2019, 06/05/2019
Waar? Faculty club, Leuven

Situering

De referentieverpleegkundige wondzorg heeft een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling.
Een grondig inzicht in fysiologie, typologie en pathologie van de wonden, diverse behandelingswijzen, verbandleer en specifieke wondzorg zijn daarbij van groot belang.
Ook het opstellen van een verzorgplan hoort bij de taakomschrijving.
Deze interactieve vorming geeft je de nodige kennis, inzichten en ervaringen rond wondzorg en -behandeling.


Doelgroep...

Wanneer? 25/09/2018 tot 11/12/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst

Graag stellen we je het najaar aanbod van onze herstelacademie SaRA voor.

Herstelacademie SaRA is een samenwerking tussen de herstelacademies van regio Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen.
Het aanbod voor beide regio’s wordt nu in één gezamenlijke brochure uitgebracht.

Opnieuw heeft een enthousiaste groep van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, professionele medewerkers een gevarieerd vormingsaanbod geformuleerd voor personen met een psychische kwetsbaarheid (én hun omgeving) die aan herstel willen werken.

Hierbij vind je de digitale brochure....

Wanneer? 25/09/2018 tot 13/12/2018
Waar? Verschillende locaties in regio Antwerpen, verschillende locaties in regio Voor- en Noorderkempen

Drie organisaties (Ten Kerselaere, De Bijster en Huis Perrekes) kozen enkele jaren geleden al voor kleinschalig genormaliseerd wonen als model voor de praktijk van zorg en begeleiding voor personen met dementie.
Via dit vormingstraject wordt het gedachtengoed uitgedragen. Aan de hand van de principes van Active Ageing en de determinanten van kleinschalig genormaliseerd wonen gaan we, in een lerende gemeenschap, op zoek naar toepasbare praktijken. De nodige specifieke en generieke competenties van verschillende disciplines die deelnemen in de genormaliseerde praktijken worden daarbij...

Wanneer? 28/09/2018, 17/10/2018, 07/11/2018, 12/12/2018
Waar? Regionaal experstisecentrum dementie Broes, Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-Ten-Node

Gespecialiseerde voetzorg (Podotherapie)

Een gespecialiseerd voetverzorger doet méér dan basis en esthetische voetverzorging. Als gespecialiseerd voetverzorger sta je in voor de preventie én verzorging van huid- en nagelaandoeningen. Je voorkomt verdere voetaandoeningen door gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

INHOUD

Als voetverzorger heb je een uitgebreid takenpakket. Je behandelt en verzorgt op niet invasieve wijze huidaandoeningen zoals eelt, eeltpitten, likdoorns en kloven... Daarnaast behandel je ook...

Wanneer? 01/10/2018 tot 03/06/2019
Waar? Odisee - Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Gespecialiseerd voetverzorger

Je staat in voor de preventie en verzorging van huid- en nagelaandoeningen. Je voorkomt verdere voetaandoeningen door gebruik te maken van verschillende hulpmiddelen.

Situering
Als voetverzorger heb je een uitgebreid takenpakket.  Je behandelt en verzorgt op niet invasieve wijze huidaandoeningen zoals eelt, eeltpitten, likdoorns en kloven... Ook alle (para)medische en podotherapeutische aspecten van diabetes en andere voetaandoeningen komen aan bod. Daarnaast behandel je ook nagelaandoeningen...

Wanneer? 03/10/2018 tot 05/06/2019
Waar? Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

Inhoud
Vanuit de zoektocht naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben, gaan we in deze module dieper in op een aantal specifieke thema’s als persoonlijkheidsstoornissen, suïcide, onbegrepen gedrag, intimiteit en seksualiteit, verlies en zingeving.
Hoe kan je als zorgverlener de ouderen beter ondersteunen op deze thema's?
We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud.
Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen.
We geven ruimte voor uitwisseling, collega’s...

Wanneer? 04/10/2018 tot 11/12/2018
Waar? Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Actie 7.2. van het Kankerplan omvat, naast de nationale opleiding psycho-oncologie voor psychologen, de opleiding 'communicatie in de psycho-oncologie' voor artsen, verpleegkundigen en paramedisch personeel (maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastoraal werkers, kinesisten).
Het Cédric Hèle instituut vzw (CHi) wordt sinds 2010 door de overheid aangesteld om jaarlijks te voorzien in een opleiding communicatie van 150 professionelen werkzaam in de oncologische zorgprogramma's.

Meer informatie

 Er werd een inhoudelijk sterke en...

Wanneer? 04/10/2018 tot 13/12/2018
Waar? Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent / Leslokaal: 4/10: Zolder - 18/10: Zuilenzaal - 15/11: Coconzaal - 29/11: Zolder - 13/12: Coconzaal

Tweejarige interuniversitaire permanente vorming voor psychologen, artsen en masters in de humane of gezondheidswetenschappen; georganiseerd door het Cédric Hèle instituut vzw (CHi).

Praktisch:

  • Data: Academiejaren 2018-2019 en 2019-2020. Start in oktober 2018. Er zijn 13 opleidingsdagen per jaar, telkens op vrijdag (onder voorbehoud) van 9u30 tot 16u30. Cursisten dienen hiernaast 10 uren individuele supervisie te volgen.
  • Locatie:  Vrije Universiteit Brussel, Faculteit...
Wanneer? 05/10/2018 tot 14/06/2019
Waar? Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel

Wil je je verdiepen in het model Verbindende Communicatie?Vind je het fijn om met een vaste groep hiermee aan de slag te gaan?
Heb je graag voldoende oefenmomenten?

Zoek je meer achtergrond rond kritiek geven en ontvangen, empatisch luisteren, omgaan met oordelen en roddelen?

Schrijf je dan in voor deze 8-daagse vorming waarin we Verbindende Communicatie (VC) vanuit diverse hoeken belichten en samen doorleven. Doordat de vormingsdagen over de tijd gespreid zijn, krijg je na elk vormingsmoment de kans om op eigen tempo met de opgedane kennis in je...

Wanneer? 06/10/2018 tot 06/04/2019
Waar? Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Wanneer? 11/10/2018 tot 20/06/2019
Waar? De lesdagen gaan door in leslokalen van KU Leuven en UPC Kortenberg

Studiedag Sociale kaart (veelzijdigheid van zorgvormen in het zorg- en begeleidingslandschap) - Active ageing, maatschappelijke participatie van ouderen & empowerment (Postgraduaat Ouderenzorg)

dag 5 - module 1

Mr. Tom Braes, Zorgnet-Icuro

Wanneer? 12/10/2018
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst

Wil je met je sociale onderneming sterker staan om antwoorden te bieden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen? Laat je dan inspireren tijdens acht sessies over verschillende dimensies van sociaal ondernemen. Dit unieke open aanbod van Verso komt tot stand met steun van de Provincie Antwerpen en gaat door op Campus National van Thomas More Antwerpen.

Inschrijven is zowel mogelijk voor het ganse traject als per aparte sessie, maar let op: het aantal plaatsen is beperkt. Meer weten? Klik op...

Wanneer? 16/10/2018, 23/10/2018, 30/10/2018, 13/11/2018, 27/11/2018, 04/12/2018, 11/12/2018, 18/12/2018
Waar? Thomas More Antwerpen, Campus National Kronenburgstraat 62-68 2000 Antwerpen Bekijk op Google Maps

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nefrologische Verpleging’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. ORPADT-Vlaams, de ORganisatie PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra (www.orpadt.be).
We richten ons met deze permanente vorming tot verpleegkundigen die actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Programma

Het programma omvat een theoretisch en een praktisch luik, samen 13 studiepunten (STP).
Het theoretisch...

Wanneer? 18/10/2018 tot 24/01/2019
Waar? Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst

Dit najaar biedt Zorgnet-Icuro in samenwerking met Antwerp Management School een meerdaagse opleiding, specifiek gericht op leidinggevenden in de geestelijke gezondheidszorg. Directies of coördinatoren uit de sector kunnen zich hiervoor tot 30 juni kandidaat stellen.

Meer dan ooit heeft onze sector nood aan leidinggevenden met visie, met oog voor normen en waarden, met durf om te veranderen, die zowel visionair als praktisch kunnen denken, die zelfkritisch kunnen zijn, praktisch én strategisch denken…. Een niet limitatieve lijst die meteen ook bewijst dat...

Wanneer? 19/10/2018, 15/11/2018, 11/12/2018, 05/02/2019
Waar? De masterclass gaat telkens door op een andere locatie in Vlaanderen (de exacte locaties worden later meegedeeld).