Rouw, verlies en zingeving bij ouderen

18 mei 2021: Rouw, verlies en zingeving bij ouderen

Hoe verlopen verlies- en rouwprocessen bij ouderen? Hoe ouderen ondersteunen bij hun verlieservaringen? Welke spirituele opgaven brengt de ouderdom? Wat betekent het te ‘staan in het einde’? Hoe komen tot vervulling en voltooiing? En wat kunnen wij van ouderen leren?

Situering

In de zorg voor kwetsbare ouderen is een brede en persoonsgerichte visie van belang. Ouderen ondersteunen om een goede kwaliteit van leven en psychisch welzijn te behouden bij het ouder worden is een grote uitdaging. Ben je in de gezondheidszorg werkzaam met ouderen? Dan willen we jou met deze module graag inspireren om samen zoekend te streven naar welbevinden en levenskwaliteit. Naar het bevorderen van waardigheid en het ontdekken van levenskracht in fragiliteit. Het samenspel tussen fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel is hierbij richtinggevend. Deze module is onderdeel van ons Postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg bestaande uit 5 modules die handelen over het verlenen van kwaliteitsvolle zorg aan kwetsbare mensen. Alle modules zijn uitgewerkt in samenwerking met het sociaalpsychiatrisch werkveld en zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht.

Klik hier voor een overzicht van alle modules binnen dit postgraduaat.

ONLINE

Omwille van coronamaatregelen zal deze opleiding volledig online doorgaan. Wie ingeschreven is, ontvangt voor aanvang alle praktische info.

Voor verdere info verwijzen wij u graag naar de volgende link: https://www.odisee.be/nl/psychisch_kwetsbare_ouderen

Wanneer?

dinsdag 18 mei 2021 - 09:00

Waar?

Online
Andere

Contact gegevens

Odisee Advanced Education
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 609 37 35
oae.brussel@odisee.be