Rondetafelconferentie patiëntgerichte zorg voor ouderen in het ziekenhuis

Wil jij mee nadenken over hoe een ziekenhuis zich beter kan organiseren om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ouderen? Dan is deze eerste rondetafelconferentie de gelegenheid om jouw ervaring en/of deskundigheid te delen met professionals uit 50 Vlaamse ziekenhuizen en ouderen.

We stellen namelijk vast dat dat de (organisatie van) zorg in Belgische ziekenhuizen vandaag nog onvoldoende is afgestemd op het stijgend aantal oudere patiënten en de veranderende complexe zorgbehoeften. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden, moet er een minimale kennis- en vaardigheidsgarantie zijn, maar ook voldoende aangepaste hulpmiddelen, een organisatiecultuur met bijzondere aandacht voor ouderen enz. 

Een aantal ziekenhuizen richt zich wel steeds sterker op de oudere patiënt. Hierbij houden ze rekening met de unieke noden van de patiënt. Er wordt veel aandacht besteed aan (1) het bevorderen van de veerkracht, zelfstandigheid en levenskwaliteit, (2) mededogen en respect, (3) geïnformeerde en gemachtigde ouderen en familieleden, (4) persoons- en relatiegerichte samenwerking, (5) veiligheid en beveiliging, (6) tijdige, eerlijke en betaalbare zorg en (7) geneeskunde op basis van evidentie. Deze aandachtsgebieden komen te weinig aan bod in de ziekenhuiswetgeving met betrekking tot ouderenzorg waardoor deze dringend aan vernieuwing toe is.

Professionals uit zeven Vlaamse ziekenhuizen (Jessa Hasselt, AZ Maria Middelares Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Alma Eeklo, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Nikolaas Sint-Niklaas, AZ Sint-Jan Brugge) nemen het initiatief om de zeven hierboven vermelde aandachtsgebieden verder uit te werken. Ze genieten hierbij steun van de Vlaamse Ouderenraad, de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie, de Federale Adviesraad voor Ouderen, het Vlaams Patiëntenplatform, het Vlaams Mantelzorg Platform, VIVEL, Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg en Franstalige belangenbehartigers van ouderenzorg. Vanuit Zorgnet-Icuro werd meteen beslist om dit initiatief volop te steunen. 

Het programma

 • 12u30: ontvangst en welkomstdrankje
 • 13u:  Openingswoord door Minister Wouter Beke & verwelkoming door dagvoorzitters Kenny De Cuyper en Anita Jans
 • 13u10: Ouderenvriendelijke ziekenhuizen – ervaringen uit Nederland
  • Keynote spreker - Herbert Habets
 • 13u45 tot 14u45: Gespreksronde 1 (iedere deelnemer kiest 1 onderwerp) 
 • 14u45 tot 15u15: pauze
 • 15u15 tot 16u15: Gespreksronde 2 (iedere deelnemer kiest 1 onderwerp)
 • 16u15 tot 17u: Plenaire terugkoppeling  en debat – begeleid door Kenny De Cuyper en Anita Jans

De doelstelling van deze eerste conferentie is de oudere aan het woord brengen, professionals verrijken en bijdragen aan de ontwikkeling van een referentiekader voor kwaliteitsvolle zorgverlening aan ouderen in het ziekenhuis. Tevens hebben we de intentie om een soortgelijke conferentie op te zetten in Wallonië zodat we tot een Belgisch referentiekader kunnen komen.

Bij de inschrijving wordt gevraagd om voorkeuren van thema’s aan te duiden. Elke deelnemer zal op het einde van de conferentie aan twee thema’s hebben kunnen deelnemen. Volgende thema’s worden geagendeerd:

 1. Opname- en ontslagbeleid
 2. Ambulante zorg
 3. Ethische benadering – holistische benadering
 4. Empowerment
 5. Participatie – Beleidsparticipatie
 6. Coördinatie – centraal aanspreekpunt
 7. Kennis van de hulpverlener
 8. Inter-/transdisciplinair werken
 9. Communicatie en bejegening
 10. Inzetten op welzijn en preventie 
 11. Omgeving van het ziekenhuis en infrastructuur

Klik hier om meer info over de thema's te krijgen.

Praktisch

 • Deelnameprijs: gratis
 • We streven naar een evenwichtige aanwezigheid van ouderen (of vertegenwoordigers) en professionals (75/75). Ziekenhuizen en organisaties kunnen zich daarom door een persoon laten vertegenwoordigen. Extra geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de reservelijst. 
 • Er zijn enkele parkeerplaatsen, voorbehouden voor de ouderen (met begeleiding). U kunt hiervoor contact opnemen met Vera De Troyer, Stafmedewerker Kwaliteit bij Zorgnet-Icuro (0474 89 22 27).

Wanneer?

Van donderdag 19 maart 2020 - 12:30 tot donderdag 19 maart 2020 - 17:00

Waar?

Zaal de Schelp in het Vlaams Parlement, Leuvenseweg 27 1000 Brussel
Andere