12/01/2023, 16:00 - 19:00
Kwaliteit Financiering Technologie en innovatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Geestelijke gezondheidszorg

Rondetafel over het geneesmiddelenbeleid in de ziekenhuispraktijk

Save the date

In de publicatie Een bittere of vergulde pil? Het geneesmiddelenbeleid in de ziekenhuispraktijk” analyseert Zorgnet-Icuro het financieel-economisch luik van het geneesmiddelenbeleid in algemene ziekenhuizen en het overheidsbeleid dat daarvoor de juiste voorwaarden moet creëren. Beide elementen garanderen samen de beste keuze voor elke patiënt.
De verschillende beleidsdomeinen die hierbij meespelen zorgen voor een grote complexiteit op het terrein. Er liggen echter ook nog heel wat kansen voor het grijpen. 

Zorgnet-Icuro bracht de uitdagingen voor het geneesmiddelenbeleid in de ziekenhuispraktijk in kaart, en zet pistes uit tot antwoord.

In een dialoogmoment op 12 januari 2023 gaan we verder in gesprek met overheid en stakeholders over deze uitdagingen.
 

Programma

 • Inleiding
 • Korte presentatie van de publicatie
  • Stephanie Devisscher, Zorgnet-Icuro
 • Uitdaging 1: Opvallende stijging van de uitgaven voor innovatieve geneesmiddelen
  • Reflectie door het RIZIV
 • Uitdaging 2: De kosten en opbrengsten van geneesmiddelen voor de ziekenhuizen in balans krijgen
  • Reflectie door de ziekenhuizen/ziekenhuisapothekers
 • Uitdaging 3: Het optimaal inzetten van tenders voor het aankopen van geneesmiddelen
  • Reflectie door de industrie
 • Uitdaging 4: Te veel verschillende systemen en regels
  • Reflectie door de verzekeringsinstellingen
 • Samen aanpakken van de uitdagingen inzake geneesmiddelenbeleid in de ziekenhuissector
  • Reflectie in een panelgesprek

We sluiten af met een netwerkmoment met een hapje en drankje.
 

Download hier de publicatie


Inschrijven?

De inschrijvingen worden binnenkort geopend.
 

Voor wie? 

Stakeholders geneesmiddelenbeleid in de ziekenhuizen:

 • Ziekenhuisdirecties (algemeen, financieel, medisch)
 • Ziekenhuisapothekers
 • Artsen
 • Beleid
 • Farmaceutische industrie
 • Ziekenfondsen, verzekeringsinstellingen
 • Patiëntenverenigingen

Ook niet-leden van Zorgnet-Icuro kunnen deelnemen. 
 

Meer info

Heb je vragen over de inhoud van de activiteit? Neem dan contact met Stephanie Devisscher, stephanie.devisscher@zorgneticuro.be, 0496 81 64 19.

Heb je vragen over de inschrijving? Neem dan contact met Kelly Vervondel, kelly.vervondel@zorgneticuro.be, 0495 74 24 06.

Locatie
Koninklijke Bibliotheek
Kunstberg 28, 1000 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
02 511 80 08
E-mail
kelly.vervondel@zorgneticuro.be