Revalidatie Multidisciplinair

De ‘revalidatieverpleegkundige’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair team van de zorginstelling. Een gedegen inzicht in zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van de revaliderende persoon met verhoogde afhankelijkheid is dan ook noodzakelijk. Zowel revalidatie van locomotorische als neurologische stoornissen komen uitgebreid aan bod. Deze gespecialiseerde vorming is geschikt voor verpleegkundigen en paramedici die zich wensen te verdiepen in locomotorische en neuro-logische revalidatie. Docenten Docenten van hogeschool Odisee en experten van RevArte en andere revalidatiecentra. Onze docenten zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen of anderen met een professionele activiteit in de revalidatie en met ervaring in het lesgeven aan volwassenen. Inhoud Theorie Visie op revalidatie Wetgevend kader / nomenclatuur / financiering / sociale voorzieningen Multidisciplinair werken binnen de revalidatie CVA - cerebrale circulatiestoornissen - spasticiteit na CVA Decubitus en vochtletsels Continentiezorg in de revalidatie Revalidatie van patiënten met gehoor-, spraak-, taal- en slikstoornissen Hersenen en gedrag: inzicht in en leren omgaan met cognitieve en gedragsmatige stoornissen - transfer, positionering, manutentie Trends en controverses in kniechirurgie Revalidatie na heupaandoeningen Psychologische en etische aspecten: coping gedrag van patiënt en familie Pathologie van de schouder Amputatiezorg Daarnaast worden praktijkvaardigheden grondig ingeoefend: zwachtelen - verbanden - protheses. De vorming wordt afgesloten met een paperpresentatie. Lesmomenten Deze navorming vindt plaats op donderdag 7, 21 en 28 oktober, 2 en 16 december 2021 en 13 januari 2022, telkens van 9 uur tot 16.45 uu

Wanneer?

donderdag 7 oktober 2021 - 09:00

Waar?

Deze vorming vindt plaats in het Revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem (Drie Eikenstraat 659 te 2650 Edegem).
Antwerpen

Contact gegevens

Odisee
Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48
info.sint-niklaas@odisee.be