24/01/2022, 9:00
Zorgbeleid

Referentieverpleegkundige pijn

De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een uitgebreide kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

Programma

Pijn is een complex verschijnsel, een noodzakelijk waarschuwingssignaal en tegelijk ook een heel individueel verschillende ervaring. Pijn heeft een enorme impact op het leven en de levenskwaliteit van de patiënt.

Correcte en op maat van de patiënt aangepaste zorg en behandeling is daarom heel belangrijk. Als referentieverpleegkundige pijn werkzaam in een multidisciplinair team heb je hierbij een cruciale rol die we uitgebreid bespreken.

Deze navorming biedt jou een interactief en multidisciplinair kader om jouw inzichten en ervaringen rond de zorg en behandeling van patiënten met pijn te toetsen en te delen.

Speciale aandacht gaat uit naar pijnhandeling bij diverse doelgroepen (ouderen, kinderen), specifieke pathologieën (kankerpatiënten, … ) en uiteenlopende contexten (thuiszorg, ziekenhuis, woonzorgcentra).

Aanpak

Je verwerft inzicht in de anatomie en fysiologie van pijn en de verschillende soorten pijn. Je leert acute en chronische pijn van elkaar te onderscheiden en hoe je gepaste zorg kan bieden voor beide. Je verkent de verschillende instrumenten om pijn te meten en krijgt inzicht in de verschillende vormen van anesthesie, pijnmedicatie en pijntherapie.

We hebben uitgebreid aandacht voor pijn bij specifieke doelgroepen zoals ondermeer pijn bij kinderen en ouderen maar ook bij kanker- neuro- en palliatieve patiënten. Aanpak van pijn in de wondzorg en op de afdeling IZ en spoed komt ook uitgebreid aan bod.

Tot slot ook veel aandacht voor de organisatie en het beleid van de pijnkliniek, evidenced based werken, zelfzorg en therapietrouw als motor voor een vlot herstel. Theoretische inzichten worden aangebracht en verduidelijkt vanuit heel praktijkrelevante casussen.

Aan het eind van de navorming dient een persoonlijke casus te worden uitgewerkt.

Locatie
Odisee Campus Aalst
Eerste startdatum
Organisatie
Odisee Advanced Education
Telefoon
02 609 37 37
E-mail
oae.brussel@odisee.be