Referentieverpleegkundige pijn

SITUERING

De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een gedegen kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

PROGRAMMA

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding:

Anatomie en fysiologie van de pijn
Acute versus chronische pijn
Het pijnbeleid in de zorginstelling: een multidisciplinair gebeuren
Profiel van de pijnverpleegkundige
Zelfzorg en therapietrouw
Pijnbestrijding en patiëntenrechten
EBN in de pijnkliniek
Acute pijn: meten en behandelen
Pijnpompen bij acute postoperatieve pijntherapie
Loco-regionale anesthesie
Interventionele pijntherapie
Kankerpijn
'Ik ben toch niet gek': psychosociale aspecten bij chronische pijn
Pijn bij wondzorg
Pijn bij specifieke doelgroepen (kinderen, ouderen, ...) en in specifieke settings (thuiszorg, IZ en spoed, ...)
Pijnbeleid in de palliatieve zorg
Casuïstiek en praktijk i.s.m. firma's

Lesmomenten 28/09/2020 - 12/10/2020 26/10/2020 - 9/11/2020 23/11/2020 - 7/12/2020 14/12/2020 18/01/2021 (examendag)
Elke lesdag loopt van 9u tot uiterlijk 16u45

De opleiding vindt plaats op Campus Aalst

DOELGROEP

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die in hun organisatie (ziekenhuis, residentiële zorg, thuiszorg, ...) de zorg voor de patiënt met pijn, professioneel en multidisciplinair mee willen helpen uitbouwen.

Wanneer?

maandag 28 september 2020 - 09:00

Waar?

Odisee Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst
Oost-Vlaanderen