Referentieverpleegkundige continentiezorg

Continentiezorg

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte vorming kun je de patiënt met urine- en/of faecesincontinentie herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces.

Programma

De volledige opleiding Referentieverpleegkundige continentiezorg bestaat uit acht modules, een kijkstage, tweedaagse, schriftelijk examen en een paperpresentatie. We starten met een basismodule gevolgd door zeven keuzemodules rond specifieke patiëntengroepen en werksettings.
Je kunt voor elke module afzonderlijk inschrijven. Indien je interesse hebt voor één of meerdere keuzemodule(s) raden we sterk aan om eerst de basismodule te volgen. Dit is echter geen verplichting.

• Basismodule algemene continentiezorg
5, 19 november en 3 december 2018

• Module geriatrische continentie
17 december 2018

• Module fecale continentie
7 januari 2019

• Module neurogene continentie
21 januari 2019

• Module revalidatiecentra
28 januari 2019

• Module thuiszorg
11 februari 2019

• Module woonzorgcentra
25 februari 2019

• Module pediatrie
11 maart 2019

De tweedaagse vindt plaats in maart 2019. Deze kun je enkel volgen als je ingeschreven bent voor de volledige opleiding.

Doelgroep

We richten ons tot iedereen die zich wil verdiepen in de continentiezorg. Enkel geregistreerde verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van referentieverpleegkundige continentiezorg behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrij student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets.  Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke patiëntengroepen of specifieke werksettings is welkom in de keuzemodules.

Contacturen

De lessen starten steeds om 9u en eindigen om 16u30. We voorzien een middagpauze van 45 minuten. De totale opleiding telt 77 contacturen en een studiebelasting van 150 uren.

Kijkstage

Wie de volledige opleiding volgt, neemt ook deel aan het verplichte stageonderdeel. Dit omvat een kijkstage van twee dagen die loopt tussen december 2018 en maart 2019. Deze stage wordt georganiseerd in samenwerking met UZ Gent, UZ Antwerpen, UZ Leuven en Jessa Ziekenhuis Hasselt.

Evaluatie

Het eerste evaluatiemoment bestaat uit een schriftelijke reflectie over 2 praktijkcasussen. Dit vindt plaats onmiddellijk na de lessenreeks op maandag 1 april 2019.  De tweede evaluatieopdracht omvat het uitwerken en presenteren van een praktijkgerichte paper voor een jury van deskundigen. De presentatie is voorzien op vrijdag 26 april 2019.

Getuigschrift

Wie de volledige opleiding volgt, slaagt voor het theorieexamen en de praktijkopdracht ontvangt een getuigschrift van Referentieverpleegkundige
continentiezorg.  Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, of enkel inschrijft voor losse modules, ontvangt een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Inschrijven en betalen

Inschrijven kan online via odisee.be/ae.  Het inschrijvingsgeld bedraagt:
• volledige opleiding: € 750
• basismodule algemene continentie: € 270
• alle keuzemodules: € 90
Deze prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en frisdrank tijdens de pauzes en een broodjeslunch.  Na inschrijving wordt de factuur opgestuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.  De vorming wordt ingericht bij een minimum van 20 deelnemers.

Betaald educatief verlof

Indien de vorming erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be.

Kmo-portefeuille

Kmo-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor Kmo-bedrijven. Erkenningsnummer: DV.O100347.  Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Locatie

De theorielessen en de evaluatie gaan door op:
Odisee Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel
Je vindt een wegbeschrijving naar de campus op www.odisee.be.
De tweedaagse vindt plaats in Vaalbeek.

Meer informatie

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Algemene coördinatie:
Ann Jaques
Programmaoördinator Gezondheidszorg
ann.jaques@odisee.be
02-210 13 48

Inhoudelijk:
Jan Hendrickx - hendrickx.joannes@skynet.be
0486/86 61 68
Veerle Lamotte - veerle.lamotte@uza.be
0486/72 73 46
Cel Vandewinkel - cel.vandewinkel@telenet.be
0474/73 64 29
Ronny Pieters - voorzitter.urobel@telenet.be 
09/332 88 88

 

Wanneer?

Van maandag 5 november 2018 - 09:00 tot maandag 11 maart 2019 - 16:30

Waar?

Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel
Andere