Referentiepersoon ethiek

Wil je als professional, actief in zorg of welzijn, vlot kunnen omgaan met ethische uitdagingen? Dan is deze opleiding een echte aanrader. Tijdens deze éénjarige opleiding worden de ethische bekwaamheden, bestaande uit kennis, vaardigheden en attitudes, gestimuleerd en getraind. Ook kwaliteiten zoals professionele veerkracht en daadkracht worden aangescherpt.

Nadat je deze opleiding doorlopen hebt, kan je als referentiepersoon ethiek in jouw organisatie functioneren en hierdoor verwerf je meer impact. Een referentiepersoon ethiek is een professional die beschikt over ethische bekwaamheden en deze optimaal inzet binnen de dagelijkse werking van de organisatie in samenwerking met het interdisciplinair team.

VOOR WIE

Deze éénjarige, praktisch gerichte opleiding staat open voor alle professionals die zich willen bekwamen in het omgaan met ethische vragen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. Ook medewerkers zingeving en pastorale zorg, moreel consulenten en interculturele bemiddelaars zijn hartelijk welkom. Werkervaring biedt een meerwaarde.

PROGRAMMA

In de voormiddag:

 • Presentaties door experten over actuele ethische thema's
 • Seminars: interactieve verwerking van de thema's

In de namiddag:

 • Practica aan de hand van casuïstiek
 • Intervisie en persoonlijke coaching

INHOUD

De opleiding bestaat uit 3 modules:

 1. ethische benaderingen, methodieken en begrippen
 2. reflecteren over actuele ethische thema’s in welzijnswerk en zorg
 3. ethiek in de eigen organisatie: ontdekken, implementeren en borgen.

Deze opleiding is:

 • toepassingsgericht: met de focus op ethische vragen en thema’s uit de eigen praktijk worden handige tools aangereikt om ethiek vorm te geven in het werkveld.
 • gekenmerkt door een laagdrempelige evaluatiemethodiek: zelfreflectie en permanente evaluatie, waarbij aandacht is voor het proces dat de cursist doormaakt, staan centraal.
 • implementatiegericht: elke cursist werkt tijdens de derde module aan een zelfgekozen ethische case binnen het eigen team. Dit is een leerproces waarbij de cursist input en ondersteuning krijgt van een persoonlijke coach, medecursisten en collega's.
 • relevant: toegesneden op maat van de accreditatienormen van ziekenhuizen, zorg- en welzijnsinstellingen.

ERKENNING

Getuigschrift Referentiepersoon Ethiek

DUUR

Eén kalenderjaar (januari tot en met december)

WANNEER

Elke derde maandag van de maand, behalve de maanden juli en augustus

 • 9.30 u. – 12.30 u.
 • 13.15 u. – 16.15 u.

FACILITEITEN

 • Opleidingscheques
 • Betaald educatief verlof
 • KMO-portefeuille

Wanneer?

Van maandag 20 januari 2020 - 09:30 tot maandag 21 december 2020 - 16:15

Waar?

Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Antwerpen

Contact gegevens

Vormingscentrum HIVSET
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
14471312
vormingscentrum@hivset.be