Postuniversitaire vorming: Zorg voor zorg

De zorgsector is in beweging en staat de komende jaren voor een groot aantal uitdagingen.

Deze evoluties en de bijhorende uitdagingen vragen een grote en veelzijdige professionele competentie om de veranderende processen binnen een zorginstelling te beheren en te sturen.

De “toekomstige” creatieve, innovatieve, inspirerende manager onderhandelt en werkt samen met vele en verschillende partners, zowel intern als extern (sociale partners, ondernemingsraad, partnerships).

Leerdoelen

Deze opleiding

  • Toont u de evoluties, tendensen en opportuniteiten van vandaag
  • Leert u spanningsvelden te detecteren en herkennen om hierover op een innovatieve wijze na te denken en aan te pakken
  • Inspireert u om te navigeren en te anticiperen om een duurzame zorgstrategie te ontwikkelen

Interactief ontmoetingsplatform

Deze opleiding richt zich tot professionals werkzaam in of voor de zorgsector. Mogelijke functies zijn de CEO’s (directies) en jonge directies, (strategisch en operationele) managers, beleid- en stafmedewerkers, “high” potentials, overheid, verzekeraars, aandeelhouders (in zorgvastgoed).

 

Sessie 1 - Zorg in Vlaanderen in transitie (Mevr. Ann Baeyens, Raadgever woonzorg van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen)

Een vaststelling: de zorgsector beweegt zich niet enkel in een tijdperk van vele en gelijktijdige veranderingen, maar ook in de richting van een verandering van tijdperk. Een verandering in het denken, organiseren en financieren van de zorg en ondersteuning dringt zich op. Wat de afgelopen 10 jaar heeft gewerkt, zal dat de volgende 10 jaar niet meer doen.

Welzijns- en zorgvoorzieningen worden uitgedaagd om zich te bezinnen over de manier waarop zij nieuwe en veranderende behoeften van de cliënten gaan benaderen. De vraag naar sociaal ondernemerschap in de welzijns- en zorgsector gericht op innovatie, co-creatie en co-operatie komt in een stroomversnelling.

Sessie 2 - Zorg voor creativiteit en innovatie (Dr. ir. Peter Bertels, Innovatieconsultant, Norsu bvba)

Een duurzame organisatie blijft zichzelf voortdurend vernieuwen en innoveren. We bespreken een praktisch innovatie-stappenplan. Aan de hand van de Customer Journey Map analyseren we uw organisatie vanuit het perspectief van patiënten, familieleden en personeel.

U leert ook enkele creativiteitstechnieken om tot vernieuwende ideeën te komen. Met het Business Model Canvas brengen we het ecosysteem rond uw eigen organisatie in kaart en bekijken we hoe u concreet nieuwe ideeën kan toepassen in uw organisatie.

Sessie 3 - Zorg voor management: een moeilijke evenwichtsoefening (Prof. dr. Geert Demujnck, EDHEC Business School en Université Catholique de Lille & Prof. dr. ir. Pascal Verdonck, gewoon hoogleraar UGent en gasthoogleraar KU Leuven)

De zorgsector ondergaat vanuit zowel sociaal-maatschappelijk als vanuit economisch oogpunt cruciale veranderingen. In tijden van zwakke economische groei en een sterk verouderende bevolking is de taak van de managers van zorginstellingen heel complex. De productiviteit en de kwaliteit moeten parallel verhoogd worden, maar daarbij mag het rechtvaardigheidsideaal en de specifieke aandacht voor individuele personen niet verwaarloosd worden.

In het eerste deel van deze sessie belichten we de fundamentele vragen rond deze spanning. Verder worden de tegenstellingen maar vooral parallellen tussen de rol van een CEO van een commercieel bedrijf en die van een instelling in de zorgsector aan het licht gebracht. Na de pauze illustreren we via heel concrete situaties het delicate evenwicht tussen economische, ethische en bedrijfstechnische aspecten.

Sessie 4 - Zorg over de grenzen van uw organisatie (Stefaan Gielens, CEO Aedifica)

We steken de sectorgrenzen en de landsgrenzen over.

Twee thema’s komen aan bod:

  • Hoe kijken andere sectoren naar de zorgsector? Dit thema belichten we vanuit de steeds groeiende samenwerking tussen de vastgoedsector en de zorgsector.
  • Vervolgens gaan we over de landsgrenzen, naar Duitsland, waar de zorgsector zowel een bloeiend profit als social-for-profit-marktsegment kent of naar Nederland waar deze markt nog aan het ontluiken is.

Voor deze sessie nodigen we een internationale gastspreker uit (dit deel van de sessie kan in het Engels gegeven worden).

Sessie 5 - Zorg voor ondernemerschap (Prof. dr. Johan Bruneel, docent KU Leuven Campus Kulak Kortrijk & Philip Vanneste, gedelegeerd bestuurder dienstencentrum GID(t)S)

Zorginstellingen staan financieel meer en meer onder druk door afnemende financiering vanuit de overheid. Daarenboven worden ze geconfronteerd met steeds toenemende eisen qua dienstverlening vanuit diezelfde overheid.

In dergelijke omstandigheden grijpen organisaties typisch terug naar het meer efficiënt maken van de bestaande activiteiten. Maar er is ook een alternatieve route, namelijk het bekijken van nieuwe activiteiten die kunnen leiden tot extra inkomstenstromen.

We gaan in op het concept “business model” waarbij een meer commercieel perspectief wordt gebruikt in het analyseren van bedrijfsopportuniteiten. De theoretische concepten en modellen worden geïllustreerd aan de hand van een aantal concrete cases uit de praktijk van een zorgorganisatie.

Sessie 6 - Zorg voor een duur- en zorgzame instelling (Dr. ir. Peter Bertels, Innovatieconsultant, Norsu bvba)

In de eerste vijf sessies heeft u uw eigen organisatie van binnenuit en van buitenaf geanalyseerd. In deze sessie brengen we al die nieuwe ideeën en concepten samen binnen het kader van de structuur van uw organisatie vandaag. We bespreken methodieken waarmee u iedereen in uw organisatie kan meetrekken om van uw instelling een zorgzame, blijvend innovatieve organisatie te maken. Zo kan u de kennis van deze opleiding structureel verankeren.

Wanneer?

Van dinsdag 19 november 2019 - 16:00 tot dinsdag 19 november 2019 - 20:15

Waar?

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, Etienne Sabbelaan 53 in Kortrijk
West-Vlaanderen

Contact gegevens

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
056 24 61 11
puc@kuleuven-kulak.be