03/12/2021, 9:00 - 17/06/2022, 17:00
Zorgbeleid

Postgraduaat Zorgethisch Coach

In de opleiding zorgethisch coach ontwikkel je een onderbouwde visie op zorgethiek. Je ontdekt hoe je op een warme, authentieke manier mensen laat groeien en floreren in hun zorgengagement. Je leert hoe je collega’s en een team kan inspireren om op een verbindende manier te bouwen aan een zorgzame, mensvriendelijke organisatie waarin elke mens gezien en ontzien wordt. Een zorgethisch coach luistert en inspireert, leidt en enthousiasmeert. Hij is een bruggenbouwer die mensen verbindt.

De opleiding richt zich voornamelijk tot professionals in het zorg- en welzijnswerk (verpleegkundigen, opvoeders, agogen, paramedici, pastoraal medewerkers, wellbeing en vitaliteitsmanager,…) stafmedewerkers en leidinggevenden, die werkzaam zijn in het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg en zich verder willen verdiepen als zorgethisch coach.

Locatie
Vives Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Eerste startdatum
Organisatie
Vives Roeselare
Telefoon
051 23 23 30
E-mail
sylvie.demeulemeestere@vives.be