Postgraduaat Wondzorg

POSTGRADUAAT VERPLEEGKUNDIGE MET EEN BIJZONDERE DESKUNDIGHEID IN DE WONDVERZORGING

Deze opleiding van 20 studiepunten (SP) leidt op tot verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de wondzorg.

Het programma omvat een ruime theoretische opleiding en een intense praktische scholing.

Dit postgraduaat bestaat uit 2 modules:
A. Basismodule 'Referentieverpleegkundige wondzorg' (5 SP)
B. Specialisatiemodule 'Specifieke wondzorg' (15 SP)
De basismodule RVK wondzorg beantwoordt tevens aan de RIZIV regelmentering van 1 juli 2003. Met het getuigschrift kan je een aangepast RIZIV nummer aanvragen. Als thuisverpleegkundige is het bovendien ook mogelijk om met dit getuigschrift en aangepast RIZIV-nummer een nomenclatuurcode aan te rekenen voor advies wondzorg. Meer info hierover op volgende website https://www.riziv.fgov.be.

Lesmomenten

Het postgraduaat 2020-2021 loopt van 22 september 2020 tot eind juni 2021. Er zijn in totaal 17 lesdagen, 4 congresdagen en 2 dagen stage/paper. De lesdagen vallen meestal op dinsdag. Elke lesdag loopt van 9u tot uiterlijk 17u.

Locaties

Basismodule: Campus Aalst
Specialisatiemodule: Campus Sint-Niklaas en andere locaties

Inschrijven

Je kan op dit moment inschrijven voor het volledig postgraduaat of voor de basismodule. Later zal er ook nog mogelijkheid zijn om afzonderlijk in te schrijven voor de specialisatiemodule ( = voor wie reeds basismodule volgde).

Kostprijs

Volledig postgraduaat: 1.500 euro
Basismodule: 510 euro
Specialisatiemodule: 990 euro
Prijzen zijn inlcusief digitale syllabi via online leerplatform TOLEDO en koffiepauzes.

EVALUATIE EN GETUIGSCHRIFT

Elke module wordt afgesloten met een evaluatieopdracht en het geheel van de opleiding wordt afgesloten met een geintegreerde eindproef. De evaluatievormen zijn divers: reflectieverslagen, theoretische toets, permanente evaluatie, casusbespreking. Bij aanvang van elke module wordt de evaluatievorm en -opdracht uitgebreid toegelicht. Heb je de 5 modules met succes afgewerkt en ben je geslaagd voor de geintegreerde proef dan ontvang je het postgraduaatsgetuigschrift.

Via volgende link vindt u alle informatie betreft het postgraduaat: https://www.odisee.be/nl/pgwz

Wanneer?

Van dinsdag 22 september 2020 - 09:00 tot dinsdag 22 juni 2021 - 17:00

Waar?

Odisee Campus Aalst en Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen