Postgraduaat spoedgevallenzorg (Kortrijk)

Vanuit de diensten spoedgevallen is de vraag aanwezig naar groeiende specialisatie van verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologische apparatuur én grote menselijke inzet. In alle ziekenhuisdiensten volgen de innovaties op zowel medisch, verpleegkundig als technisch vlak elkaar heel snel op. Dit betekent dat er behoefte is aan voldoende hoog opgeleide professionals. In dit specialisatiejaar word je als verpleegkundige opgeleid om professionele zorg toe te dienen in complexe en/of acute situaties op de dienst spoedgevallen.

NIEUW  2021 - 2021: PG Spoed

Van de verpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedgevallendienst wordt verwacht dat zij in staat zijn levensbedreigende en orgaanbedreigende situaties tijdig op te merken en hierop doelmatig te reageren. Een combinatie van wendbare kennis en vaardigheden laten de spoed verpleegkundigen toe om hoog kwalitatieve holistische zorg te verlenen op een effectieve en efficiënte wijze.

Inhoud:

De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten ofwel 4 modules van 5 studiepunten. Hierbij zal je als student de kans hebben om zelf een module te kiezen op basis van jouw interesses. Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs.

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:  
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp) 
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp) 
- Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp) 
- Keuze opleidingsonderdeel (5stp) (vrij te kiezen)
Specifieke zorgbehoeften: spoedgevallenzorg
Trauma en prehospitaalmanagement
Forensische zorg
Wondzorg kritieke diensten

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van spoed en prehospitaal.  De focus ligt op complexe en/of acute situaties. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met een belangrijke focus op praktische toepassing.      

De opleiding steunt op 4 peilers:
Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen
Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen 
Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving 
Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo 

Didactische aanpak:

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals: oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning,.... Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden.

Dit realiseren we door:
in te zetten op casuïstiek praktijklessen-workshops
te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.
Als student zal het mogelijk zijn om één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) te kunnen studeren.

Kostprijs: 

Volledig programma: 1450 euro  
De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille.  De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die op een spoedgevallendienst (wensen te) werken. Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je een getuigschrift van postgraduaat.

Wanneer?

Van donderdag 23 september 2021 - 09:00 tot dinsdag 14 juni 2022 - 17:00

Waar?

Hogeschool VIVES - campus Kortrijk
West-Vlaanderen

Contact gegevens

VIVES Health Care School
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
056 26 41 10
dieter.maes@vives.be