Postgraduaat spoedgevallenzorg en intensieve zorg - BBT (Kortrijk)

Binnen de intensieve zorg, spoedgevallenzorg en prehospitaalzorg is er een grote vraag naar groeiende specialisatie van verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologisch geavanceerde apparatuur en grote menselijke inzet in complexe en/of acute situaties. Vanuit de diensten intensieve zorg en spoedgevallenzorg is heel duidelijk de vraag aanwezig naar groeiende specialisatie van verpleegkundigen. Hoog-complexe zorg gaat er gepaard met inzet van technologisch geavanceerde apparatuur én grote menselijke inzet. Dit betekent dat er behoefte is aan voldoende hoogopgeleide professionals in de zorg.

NIEUW 2021 - 2022: Omvorming BanaBa opleiding naar POSTGRADUAAT

Als bachelor in de verpleegkunde kan je ervoor kiezen op een spoedgevallendienst of een dienst intensieve zorgen te gaan werken. Hiervoor moet je beschikken over een specifieke theoretische en praktische kennis. Om hieraan tegemoet te komen, kan je het PG Spoedgevallenzorg en intensieve zorg – BBT volgen.

Inhoud

De opleiding omvat in totaal 60 studiepunten verdeeld over theoretisch (30STP) en klinisch onderwijs (30 STP). Theoretisch onderwijs wordt aangeboden op vaste lesdagen onder vorm van contactonderwijs. Dit betekent dat je een aantal opdrachten thuis, op je eigen tempo kan afwerken. Het klinisch onderwijs omvat 450u stage, waarvan minimum 200u op een intensieve zorgen afdeling en 200u op een afdeling spoedgevallen. Stage op het eigen werkveld wordt toegelaten.

Het curriculum wordt opgebouwd uit onderstaande opleidingsonderdelen:
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen1: cardiologie en nefrologie (5stp)
- Biomedische en verpleegkundige wetenschappen2: respiratie en neurologie (5stp)
- Specifieke zorgdomeinen spoedgevallenzorg en intensieve zorg (5stp)
- Verdieping in specifieke (zelf)zorgbehoeften: farmacologie en professionele identiteit (5stp)
- Specifieke zorgbehoeften intensieve zorg (5stp)
- Specifieke zorgbehoeften spoedgevallenzorg (5stp)
- Stage IZ = stage(15 stpn)
- Stage spoed = stage (15 stpn)

Inhoudelijk concentreert de opleiding zich zowel op medische, verpleegkundige als technische kennis en vaardigheden binnen een context van intensieve zorgen, spoedgevallenzorg en prehospitaalzorg. De focus ligt op complexe en/of acute situaties. De opleiding biedt een stevige theoretische basis afgewisseld met een belangrijke focus op praktische toepassing.

De opleiding steunt op 4 peilers:

Praktijk- en werkveldgerichtheid: kennis, inzicht en toepassing van verpleegkundige procedures eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen.
Kennis en inzicht van veel voorkomende pathologieën eigen aan de medisch-technische diensten spoedgevallen en intensieve zorgen.
Met aandacht voor de relationele en zorgethische aspecten in de benadering van de zorgontvanger en zijn omgeving.
Flexibiliteit: traject op maat van de student en af te werken op eigen tempo

Didactische aanpak

Het klassikaal onderwijs vindt plaats op vaste dag(en) en wordt op voorhand duidelijk gecommuniceerd. Dit impliceert dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals: oefeningen, zelfstudie van leerstofpakketten, e-learning,...
Daarnaast probeert deze opleiding de kloof tussen theorie en praktijk zo klein mogelijk te houden.

Dit realiseren we door:
in te zetten op casuïstiek praktijklessen-workshops
te organiseren waar specifieke handelingen worden ingeoefend, context en settings worden nagebootst
er wordt ook gebruik gemaakt van het simulatiecentrum om zo in een veilige omgeving diverse scenario’s te kunnen doorlopen en dit in samenwerking met verpleegkundigen uit het werkveld.

Als student zal het mogelijk zijn om één opleidingsonderdeel vanop afstand (digitaal) te kunnen studeren.

Kostprijs

Volledig programma: 2150 euro
De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof en komt in aanmerking voor het gebruik van de KMO-portefeuille.

DOELPUBLIEK

De opleiding is gericht op bachelors in de verpleegkunde die zich wensen te specialiseren in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Spoedgevallenzorg en intensieve zorg – bijzondere beroepstitel". Op basis van dit getuigschrift kunnen verpleegkundigen de bijzondere beroepstitel van “verpleegkundige gespecialiseerd in de spoedgevallenzorg & intensieve zorg” bekomen.

Wanneer?

Van donderdag 23 september 2021 - 09:00 tot dinsdag 14 juni 2022 - 17:00

Waar?

Hogeschool VIVES - campus Kortrijk
West-Vlaanderen

Contact gegevens

VIVES Health Care School
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
056 26 41 10
dieter.maes@vives.be