Postgraduaat Palliatieve zorg

Postgraduaat Palliatieve zorg

​Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

Doel

Het postgraduaat Palliatieve zorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt om de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt.
We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg.  Je kunt je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening.  Ook als ASBO-, vierde graads- of HBO5-verpleegkundige kun je toegelaten worden, indien je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

 Basismodule Palliatief referent

• basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg
• functieprofiel van de palliatief referent
• fysieke aspecten bij pijn (observatie en anamnese)
• verpleegkundige diagnostiek en interventies (pijn- en symptoomcontrole)
• psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving
• omgaan met familie en naasten in de supportieve en terminale fase
• beslissingen rond het levenseinde (wetgeving en casuïstiek)
• toepassen voorafgaande zorgplanning (training)
• basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager
• inzicht in eigen zorgcultuur en cultuur van de organisatie (appreciative inquiry)
• het ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden (coaching)
• spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken
• cultuursensitieve palliatieve zorg
• handvatten voor omgaan met rouw en verlies

Verdiepingsmodule Palliatief deskundige

Verpleegkundige wetenschappen: o.m. interdisciplinaire organisatie, methodologie en wetenschappelijke kennis, ethische en deontologische benadering van de zorg, wondzorg, aromazorg…
Biomedische wetenschappen: o.m. neoplastische en chronische pathologieën, fysiopathologie en symptomen…
Sociale en menswetenschappen: o.m. training gespreksvaardigheden, verhogen van de veerkracht, spiritualiteit van de zorgverlener…

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat kan online via www.odisee.be/pgpz.
Na inschrijving ontvang je een aanvraagdocument. De programmacoördinator van het postgraduaat zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Kostprijs

De kostprijs voor het postgraduaat in de Palliatieve zorg bedraagt €1250 euro (basismodule + verdiepingsmodule).
De basismodule Palliatief referent is ook apart te volgen, de kostprijs hiervan bedraagt €550.
Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een tarief van €90 per lesdag.  In de kostprijs is steeds het cursusmateriaal, een broodjeslunch en drank tijdens de pauzes inbegrepen.

Betaald educatief verlof

Indien de opleiding erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be

Kmo-portefeuille

Kmo’s kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemingsportefeuille voor kmo-bedrijven. Erkenningsnummer Odisee: DV.O100347. Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Inhoudelijk
Dennis Demedts,
Erasmushogeschool Brussel
dennis.demedts@ehb.be

Algemene coördinatie
Ann Jaques, Odisee
ann.jaques@odisee.be

Opleidingsecretariaat
oae.brussel@odisee.be     
02-609 37 37

 

Wanneer?

Van donderdag 20 september 2018 - 09:00 tot donderdag 2 mei 2019 - 17:00

Waar?

Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel
Vlaams-Brabant