Postgraduaat Ouderenzorg

Situering

Als belangrijkste doelstelling willen we kwaliteitsvolle jaren toevoegen aan het leven van ouderen en hen ondersteunen in hun zelfstandige taken. We streven hierbij naar zorg op maat in de vertrouwde thuisomgeving maar ook in een residentiële zorgverleningscontext.
Dankzij dit postgraduaat verwerf je de nodige competenties om deze uitdagingen aan te gaan.

Doel

Het postgraduaat Ouderenzorg is een sterk praktijkgerichte opleiding die je helpt de juiste competenties te ontwikkelen om kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan ouderen. Centrale uitgangspunten zijn active ageing, empowerment en participatie met voortdurend respect voor persoonlijke levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisies. We vertrekken steeds vanuit het individuele en complexe proces van het ouder worden en de rechten van de oudere zorgdrager.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg.
Je kunt inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening.
Ook als ASBO, vierde graads- of HBO5-verpleegkundige of geïnteresseerde zorgprofessional werkzaam in intra- en extramurale zorgvoorzieningen voor ouderen kun je toegelaten worden, indien je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Module 1 - De oudere in onze samenleving (7 SP)

Data:    14, 21 en 28 september, 5, 12, 19 en 26 oktober en 9 november 2018.
Inhoud:
• Gerontologie vanuit biologische, psychologische en sociale invalshoek - beeldvorming
• Gezondheidsbeleid in de ouderenzorg
• Anatomo-fysiologie van het (gezond) ouder worden, fysieke activiteit en gezondheid en preventie van aandoeningen
• Frailty, geriatrisch profiel, geriatrische pathologie en therapie - (mal)nutritie en voedingstips
• Levenseindezorg en palliatieve zorg in al zijn dimensies
• Gezond ouder worden, gezondheidspromotie en –educatie en revalidatie
• Active ageing, maatschappelijke participatie van ouderen en empowerment
• Geriatrisch assessment (+ praxis)
• Sociale kaart (veelzijdigheid van zorgvormen in het zorg- en begeleidingslandschap)

Module 2 - De oudere zorgvrager met psychische problemen (7 SP)

Data:     16, 23 en 30 november, 7, 14 en 21 december 2018, 11 en 18 januari 2019
Inhoud:
• Depressie en suïcide bij ouderen
• Ouderenmisbehandeling
• Verlies en rouw
• Farmacokinetiek bij ouderen, farmacologie en psychofarmaca
• Geriatrische psychopathologie - differentiaaldiagnose
• Omgaan met de psychisch kwetsbare oudere
• Deontologie en ethiek, wet op patiëntenrechten.
• Specifieke thema’s zoals o.a. beschermingsstatuten, wet euthanasie, valproblematiek, fixatie-arm beleid, …
• De relatie en communicatie met de oudere zorgvrager
• Cultuursensitieve zorg en socio-culturele achtergronden

Module 3 - Coördinatie en innovatie in de ouderenzorg - 6 SP

Data:      25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari, 1, 15 en 22 maart 2019
Inhoud:
• Wet- en regelgeving in de ouderenzorg
• Innovatie met focus op tiltechniek en ergonomie, specifieke apparatuur en materiaal in geriatrie
• Technologie in de zorg (domotica, robotica, …)
• EBN - onderzoeksmethodologie in ouderenzorg
• Veranderingsmanagement en kwaliteitszorg - good practices
• Agefriendly cities
• Intergenerationele projecten

Aanpak

De verschillende modules van het postgraduaat zijn zeer praktijk- en ervaringsgericht opgebouwd en worden ontwikkeld in samenwerking met het werkveld. Zo zijn de (gast)docenten aan deze opleiding experten in hun vakgebied.  Zij hebben vaak een jarenlange ervaring en brengen een actueel en praktijkgericht verhaal.  Gedurende de opleiding breng je theoretische kennis in verband met jouw ervaringen en koppel je deze terug naar het werkveld. Zo beschik je vanaf de eerste lesdag over nieuwe inzichten en tools om optimaal en doelgericht te functioneren.  Elke module wordt afgesloten met een evaluatiedag, een intervisie of een belevingsgerichte sessie in ons belevingsgericht centrum op de campus.

Evaluatie en getuigschrift

Na elke module voorzien we een evaluatiemoment.  Tijdens deze momenten word je geëvalueerd op basis van reflectieopdrachten, intervisies en casusbesprekingen met schriftelijke neerslag en presentaties aan een deskundige jury. De evaluatievorm wordt uitgebreid toegelicht bij aanvang van elke module.  Wie de volledige opleiding volgt en slaagt voor de drie evaluatieopdrachten ontvangt een getuigschrift van ‘postgraduaat Ouderenzorg’ (20
SP). Neem je enkel deel aan één of twee modules dan ontvang je voor elke geslaagde module een afzonderlijk getuigschrift permanente vorming. Wie deelneemt aan afzonderlijke lesdagen, ontvangt een attest van deelname.

Inschrijven

Inschrijven voor het postgraduaat kan online via www.odisee.be/pgoz.
Na inschrijving ontvang je een aanvraagdocument. De programmacoördinator van het postgraduaat zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Kostprijs

De kostprijs voor het volledige postgraduaat Ouderenzorg bedraagt € 1560 (drie modules).  Je kunt elke module ook afzonderlijk volgen, de kostprijs hiervan bedraagt € 560. Sommige lesdagen zullen ook apart opengesteld worden aan een tarief van € 90 per lesdag.

Betaald educatief verlof

Indien de opleiding erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.

Kmo-portefeuille

Kmo’s kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemingsportefeuille voor kmo-bedrijven.
Erkenningsnummer Odisee: DV.O100347.
Meer info: www.agentschapondernemen

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Inhoudelijk
kathy.pletinckx@odisee.be

Opleidingscoördinatie
ann.jaques@odisee.be

Opleidingsecretariaat
oae.brussel@odisee.be
02-609 37 37

 

 

Wanneer?

Van vrijdag 14 september 2018 - 09:00 tot vrijdag 22 maart 2019 - 17:00

Waar?

Odisee - Campus Dirk Martens Kwalestraat 154 9320 Aalst
Oost-Vlaanderen