14/10/2021, 9:00 - 10/06/2022, 17:00

Postgraduaat menopauzeconsulent

De menopauze is een natuurlijk fenomeen waarmee elke vrouw vroeg of laat geconfronteerd wordt en die voor elke vrouw een verschillend verloop kan kennen. In de opleiding menopauzeconsulent kan je je bekwamen in de professionele begeleiding van de vrouw tijdens de menopauze. De opleiding zoomt in op de fysiologie en de pathologie van de natuurlijke menopauze. Er zijn echter ook andere oorzaken van de (al dan niet vervroegde) menopauze. Het kan hierbij gaan om een dysfunctie of een chirurgische ingreep of hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker. Preventie en voorlichting over voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma, naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden. Tijdens de opleiding krijg je alle handvaten aangereikt om de vrouw in de menopauze haar weg te helpen vinden in deze nieuwe levensfase. Daarnaast krijg je ook informatie over de juridische aspecten en over de marketing bij het starten van een eigen praktijk. Interdisciplinaire samenwerking komt hierbij eveneens aan bod. De theoretische inhouden worden aangeboden onder de vorm van contactonderwijs. Het klinisch onderwijs omvat minimum 32 uren stage. De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experten uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen. Alle docenten zijn artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, menopauzeconsulenten of mensen met een professionele activiteit binnen een setting met menopauzale vrouwen. Zij zijn verbonden aan universitaire of algemene ziekenhuizen, expertisecentra of beroepsverenigingen. Als gastspreker hebben al deze professionals een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen. Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het postgraduaatsgetuigschrift "Menopauzeconsulent". Volg je afzonderlijke cursusdagen, dan ontvang je hiervoor een attest van deelname.

Lesdata: 14 en 15 oktober '21, 18 en 19 november '21, 16 en 17 december '21, 13 en 14 januari ‘22, 10 en 11 februari ‘22, 24 en 25 maart ‘22, 21 en 22 april ‘22, 5, 6, 19 en 20 mei ‘22, 9 en 10 juni ‘22

DOELPUBLIEK Bachelors in de verpleegkunde, bachelors in de vroedkunde of andere bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg. Wie een ander diploma heeft, kan toegelaten worden na een intakegesprek.

Locatie
Hogeschool VIVES - campus Kortrijk
Eerste startdatum
Organisatie
VIVES Health Care School
Telefoon
056 26 41 18
E-mail
ilse.vansnick@vives.be