Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

SITUERING

In dit postgraduaat ontwikkel je de juiste vaardigheden om een bekwame hoofdverpleegkundige te worden die de medewerkers stimuleert, inspireert, motiveert en coacht en zo rechtstreeks de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg beïnvloedt.

Doelgroep

We richten ons tot verpleeg-en vroedkundigen (master, bachelor, gegradueerden, HBO5) die willen starten in een leidinggevende functie of hun leiderschapscompetenties willen versterken en uitdiepen.

AANPAK

Je verwerft theoretische kennis over het takenpakket van de hoofdverpleegkundige. Je groei als leidinggevende komt hierbij aan bod. Bovendien maak je kennis met diverse theorieën over leidinggeven en ontdek je je persoonlijke stijl. Theoretische kennis wordt in verband gebracht met jouw ervaringen en teruggekoppeld naar het werkveld. Zo beschik je vanaf de eerste lesdag over nieuwe inzichten en tools om optimaal en doelgericht te functioneren.

Studiegeld

Het volledige postgraduaat kost € 2150. Per opleidingsjaar betaal je € 1075.

Programma

Het postgraduaat telt 30 studiepunten en omvat zes modules van samen 30 lesdagen gespreid over twee academiejaren.

2020-2021 - 14 lesdagen:
module 1: leidinggeven
module 2: beleid en organisatie – Evidence Based Werken (EBW)
module 3: communicatie

2021-2022 - 16 lesdagen:
module 4: ethisch handelen
module 5: teammanagement en teambeheer
module 6: wetgeving

Eindproef

Per module is er een specifieke evaluatieopdracht (kennistoets, paper, casuïstiek…). Het volledige postgraduaat wordt afgesloten met een geïntegreerd eindwerk.

WETTELIJK KADER

Het programma voldoet aan het wettelijk kader dat bepaalt dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven (KB 14/08/1987). Het vertrekt van de functieomschrijving en de vereiste kwalificaties beschreven in KB van 13/07/2006.

Via deze link vindt u alle informatie: https://www.odisee.be/nl/hvpk

Wanneer?

Van dinsdag 22 september 2020 - 09:00 tot dinsdag 21 juni 2022 - 16:30

Waar?

Odisee Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Andere