Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Werk je als verpleeg- of vroedkundige in een ziekenhuis, woon- en zorgcentrum of in de thuiszorg? Heb je leidinggevende ambities of heb je reeds een aantal jaren ervaring als teamverantwoordelijke en wil je het vereiste diploma behalen om erkend te worden als hoofdverpleegkundige of hoofdvroedvrouw? In dit postgraduaat versterken we je competenties om deze uitdagingen aan te gaan!

Situering
Bekwame hoofdverpleegkundigen, hoofdvroedvrouwen en leidinggevenden zijn onmisbaar in de zorg. Ze zijn de spil van het verpleegkundig team en vormen de link tussen het management en de uitvoering van de zorg. Ze sturen hun medewerkers aan en beïnvloeden zo rechtstreeks de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg.  Vanaf oktober 2018 biedt hogeschool Odisee dit nieuwe postgraduaat Hoofdverpleegkundige aan. Het postgraduaat vloeit voort uit de kaderopleiding Nursing van CVO Lethas. Het programma wordt ondersteund door het NVKVV en beantwoordt
aan de noden van het werkveld.

Doel
In dit postgraduaat ontwikkel je de juiste vaardigheden om een bekwame hoofdverpleegkundige te worden die de medewerkers stimuleert, inspireert, motiveert en coacht.

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
De opleiding richt zich tot verpleeg- en vroedkundigen die willen starten in een leidinggevende functie of hun leiderschapscompetenties willen versterken en uitdiepen.  Je kunt inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening of hiermee gelijkgesteld.
Beschik je niet over deze vooropleiding en wil je toch graag deelnemen, neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator.

Programma
Het postgraduaat telt 30 studiepunten en omvat zes modules die gespreid worden over twee academiejaren. Op deze manier kun je de opleiding combineren met gezin en werk.  De doelstellingen van de opleiding en de inhouden en werk- en evaluatievormen (uitgedrukt in studiepunten en uren studiebelasting) zijn in detail uitgeschreven in de ECTS-fiches, die uitgebreid aan bod komen op je eerste lesdag.

Jaar 1: 2018-2019
Leiding geven
Data: 23 oktober, 6 en 20 november 2018
• Inzicht in verschillende rollen als leidinggevende.
• Motiveren en stimuleren, delegeren en sturen, coaching en mentoring van medewerkers.
• Inzicht in persoonlijke stijl als leidinggevende.

Beleid, organisatie en evidence-based werken (EBW)
Data: 8 en 22 januari, 5, 19 en 26 februari 2019
• Vertaling van missie en visie binnen de organisatie naar de eigen dienst
• Introductie naar evidence-based werken in een verbeterproject voor de eigen dienst
• Kwaliteitszorg/controle zorgkwaliteit in ziekenhuizen
• Preventie en welzijn (veiligheid, psychosociale risico’s zoals stress, overbelasting, burn-out…)
• Budgetopvolging en zorglogistiek

Communicatie
Data: 12 en 26 maart, 23 april, 7 en 21 mei en 4 juni 2019
• Theoretische inzichten: het communicatieproces, effectief communiceren, empathisch communiceren… met verschillende doelgroepen
• Communicatievaardigheden: voeren van een functioneringsgesprek, evaluatiegesprek, selectiegesprek… met verschillende doelgroepen
• Communicatievaardigheden: voeren van een slechtnieuwsgesprek, bemiddelingsgesprek…met verschillende doelgroepen

Jaar 2: 2019-2020
Ethisch handelen
Data: 22 oktober, 5 en 19 november 2019
• Inleiding tot relevante ethische kaders.
• Handvaten voor het voeren van ethische discussies.
• Casuïstiek: actuele ethische topics binnen de GZ.

Teammanagement en teambeheer
Data: 7 en 21 januari, 4 en 18 februari, 3 en 17 maart 2020
• Management van de verpleegeenheid: werk- en personeelsorganisatie, uurroosterplanning, tools…
• Werk- en personeelsorganisatie, vorming en loopbaanontwikkeling van medewerkers, personeelsbeheer, coördinatie van begeleiding nieuwe medewerkers en stagiairs, samenwerking met de personeelsdienst/HR.
• Inzichten over het verbeteren van de werksfeer, teamdynamiek en teamcultuur.
• Vaardigheden: omgaan met weerstand, omgaan met ontevredenheid, bemiddelen  en conflicthantering.
• Sturen en begeleiden van veranderingsprocessen.

Wetgeving
Data: 21 april, 5, 19 en 26 mei, 2 en 16 juni 2020
• Basiswetgeving van ziekenhuizen en woonzorgcentra en organisatie van de gezondheidszorg in België.
• Verpleegkundige handelingen, patiëntenrechten, beroepsgeheim en wetgeving naar bijzondere doelgroepen.
• Opvolgen van wettelijke registraties m.b.t. verpleegkundige zorgen.
• Sociale wetgeving en arbeidsrecht.
• Aansprakelijkheid.
• Sociale zekerheid incl. beroepsziekten

Aanpak
Het postgraduaat bevat zes modules die de diverse en complexe verantwoordelijkheden van de hoofdverpleegkundige weerspiegelen.
Je verwerft theoretische kennis over het takenpakket van de hoofdverpleegkundige, communicatie- en organisatiemodellen, wetgeving en ethisch handelen. Ook je persoonlijke groei als leidinggevende komt aan bod. Je maakt kennis met diverse theorieën over leidinggeven, ontdekt je persoonlijke
stijl van leidinggeven en ontwikkelt en verbetert jouw leiderschapsvaardigheden.  Deze theoretische kennis wordt in verband
gebracht met jouw ervaringen en teruggekoppeld naar het werkveld.  Je verlaat de opleiding als een deskundige hoofdverpleegkundige die de verworven
inzichten, tools en skills optimaal en doelgericht kan toepassen in eigen werkomgeving.  De docenten zijn experten in hun vakgebied.  Dankzij hun jarenlange ervaring brengen ze een actueel en praktijkgericht verhaal.

Evaluatie en getuigschrift
Per module zijn er diverse evaluatievormen voorzien. De evaluatieopdrachten bestaan o.a. uit kennistoetsen, reflectieopdrachten, rollenspel, intervisie en casusbesprekingen met schriftelijke neerslag en presentatie voor een deskundige jury. Het volledige postgraduaat wordt afgerond met een
geïntegreerde eindproef. De evaluatievorm wordt uitgebreid toegelicht bij aanvang van elke module.
Beschik je over een bachelor- of masterdiploma in de zorgverlening én rond je de opleiding succesvol af dan ontvang je een getuigschrift‘Postgraduaat Hoofdverpleegkundige’ (30SP). Indien je niet beschikt over bovenstaande vooropleiding dan verwerf je het getuigschrift permanente vorming voor de volledige opleiding of voor elke geslaagde module.

Organisatie en contacturen
Het eerste lesjaar start op 23 oktober 2018 en eindigt op 4 juni 2019. Het tweede jaar start op 22 oktober 2019 en eindigt op 23 juni 2020. Er zijn vaste lesdagen op dinsdag, telkens van 9u tot 16u30.

Inschrijven
Inschrijven voor het postgraduaat kan online via www.odisee.be/hvpk.
Na inschrijving ontvang je een aanvraagdocument.  De programmacoördinator van het postgraduaat bevestigt je inschrijving na beoordeling van de toelatingsvoorwaarden.

Kostprijs
Het volledige postgraduaat kost 2150 euro. Per opleidingsjaar betaal je 1075 euro. De syllabi en catering zijn hierbij inbegrepen.

Betaald educatief verlof
Indien de opleiding erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.

Kmo-portefeuille
Kmo’s kunnen gebruik maken van de ondernemingsportefeuille voor kmo-bedrijven.
Erkenningsnummer Odisee: DV.O100347.
Meer info: www.agentschapondernemen.be

Meer info
Wens je meer informatie?
Neem dan gerust contact op met:
Opleidingscoördinatie
ann.jaques@odisee.be
Opleidingssecretariaat
oae.brussel@odisee.be
02-609 37 37

Locatie
Deze opleiding vindt plaats op Campus Brussel.
Deze campus is heel gemakkelijk te bereiken, op welke manier je ook komt: te voet of met de fiets, met het openbaar vervoer, of met de auto.

Bereikbaarheid
De stations Brussel-Noord en Brussel-Centraal liggen op wandelafstand van de campus.

Vormingsaanbod
Onder de noemer Odisee Advanced education bieden we een waaier aan opleidingen aan. Ons gevarieerd aanbod bestaat uit kort- en
langlopende opleidingen, studiedagen, postgraduaten... Welke opleidingen kun je verwachten in 2018-2019?
• Gespecialiseerd voetverzorger
• Nefrologische verpleging
• Neurologische zorg
• Nutritie
• Postgraduaat Ouderenzorg
• Postgraduaat Palliatieve zorg
• Postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg
• Postgraduaat Wondzorg
• Referentieverpleegkundige continentiezorg
• Referentieverpleegkundige pijn
• Referentieverpleegkundige wondzorg
• ...
Een overzicht van ons volledig vormingsaanbod
vind je op www.odisee.be/ae.

 

Wanneer?

Van dinsdag 23 oktober 2018 - 09:00 tot dinsdag 23 juni 2020 - 16:30

Waar?

Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Andere

Andere activiteiten

26
apr, apr, apr
27
apr, apr, apr