Vormingen

Bijvoorbeeld: 25/01/2020
Bijvoorbeeld: 25/01/2020

Agressiecoach - 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten - Escala

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Deze 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten wordt kosteloos aangeboden door Vivo vzw Icoba. Ze kadert in het Via-5 project ‘Omgaan met agressie’ en is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

PROGRAMMA

Met dit 5-daags traject zoom je in op de...

Meer lezen

Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport)

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Kennis met betrekking tot de impact en verwerking van schokkende gebeurtenissen vergroten.
• Vaardigheden aanleren en oefenen om deze kennis in de praktijk om te zetten.
• Vanuit de...

Meer lezen

Studiedag Pixels in beeld: fotografie en therapie

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Meer en meer therapeuten zijn overtuigd van het medium fotografie als middel in therapie. Toch blijven nog heel wat vragen: Wat is er belangrijk bij het werken met beelden en foto’s? Wat kan je ermee bereiken bij je patiënten? Hoe kan je dit uitwerken in je eigen praktijk? Op deze studiedag...

Meer lezen

Let's talk about sex - ouderenzorg

Georganiseerd door Aditi vzw

Let's talk about sex: opleiding voor zorgprofessionelen wzc's

Praten over seksualiteit met een oudere cliënt is niet voor iedere zorgverlener een even evident gegeven. Wanneer begin je trouwens zo’n gesprek? En is het aan de cliënt of bewoner om zijn/haar vraag te...

Meer lezen

Cultuursensitieve zorg

Georganiseerd door Karel De Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-cultuursensitieve-zorg

Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we met die deze diversiteit en...

Meer lezen

Basisvorming contactclown en stage

Georganiseerd door Contact Clowns

Wie zijn de Contactclowns Talking Stick?

Een vereniging van vrijwillige contactclowns, erkend door het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De clowns brengen samen met een muzikant en een fotograaf een hartverwarmend bezoek aan zorgvoorzieningen. Zij gaan...

Meer lezen

Verbindend communiceren als ondersteuning in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Verbindende communicatie is een model om op een krachtige en respectvolle ma-nier in contact te komen met jezelf en de ander. De kern van dit model is dat de gebruiker ervan uitgenodigd wordt om stil te staan bij zichzelf (wat doet iets met je? Waarom ervaar ik dit? Wat zou een...

Meer lezen

Omgaan met agressie tijdens huisbezoek

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen: 

In de hier voorgestelde cursus leren medewerkers te reageren op escalerend agressie gedrag in de specifieke context van een huisbezoek.

Programma: 

Als je...

Meer lezen

Participatie in het vrijwilligerswerk: van woorden naar daden

Georganiseerd door Present

In 2018 voerde Present een onderzoek uit naar de toekomst van het vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. Dit gebeurde in samenwerking met Lucas, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy verbonden aan de KU Leuven. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel vrijwilligers als personeelsleden aangeven...

Meer lezen

Basisvorming omgaan met lastig en agressief gedrag

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen

Wat is agressief gedrag en wanneer is er sprake van agressie
Wat roept agressie op: ergernis, spanning, schrik... en hoe ermee omgaan
Reageren op escalerend gedrag

...

Meer lezen

Inspiratiedag employer branding

Georganiseerd door Verso

Employer branding is hot in de HR-wereld! Zeker ook voor sociale ondernemingen, die met een bijzonder krappe arbeidsmarkt geconfronteerd worden, kan het lonen om je ‘merk’ als werkgever goed in de markt te zetten. Moeten we dan als HR-verantwoordelijken allemaal marketeers worden? Best niet!...

Meer lezen

Opleiding Kwaliteitszorg (in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving)

Georganiseerd door KU Leuven

Mag ik erop vertrouwen dat het resultaat van mijn bloedanalyse correct is? Bevat dit doosje het medicijn dat vermeld staat op de verpakking? Dit zijn maar enkele van de vragen en uitdagingen die de basis vormen van de opleiding “Kwaliteitszorg in een biomedische, biotechnologische of...

Meer lezen

Masterclass nieuwe directies ouderenzorg 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

OPGELET: Deze masterclass is volzet ! Inschrijven is niet meer mogelijk

In het voorjaar 2020 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorgcentra. Deze vijfdaagse opleiding geeft een introductie in cruciale beleidsdomeinen voor het...

Meer lezen

Train de trainer: agressiebeheersing

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze opleiding
- Heb je zicht op je eigen en de nodige expertise rond “omgaan met agressie”
- Ken je de plaats van training binnen het agressiebeleid van de organisatie
-...

Meer lezen

Stresshantering en mentale fitheid

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA

In de opleiding:
- krijg je inzicht in stress. Wat is het wel en wat is het niet? Wat doet stress met mij? En hoe herken ik stress bij mezelf en bij anderen? Wat is de invloed...

Meer lezen

Workshop: “Hoe maak je van je woonzorgcentrum een thuis om fier op te zijn?”

Georganiseerd door Politeia Events

Een woonzorgcentrum of zorgteam dat zich wil onderscheiden, vraagt zich voortdurend af wat goed gaat en wat kan verbeteren. Gezonde zelfkritiek is het begin van kwaliteit. In het eerste deel van de workshop maken wij kennis met goede praktijkvoorbeelden van persoonsgerichte zorg, kwaliteitszorg...

Meer lezen

Krachtgerichte hulpverlening in dialoog

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze vorming...

Meer lezen

Wegwijs in Mantelzorg

Georganiseerd door De VoorZorg Antwerpen

Mantelzorg voor beginners: wat is mantelzorg? Een sessie die je als mantelzorger niet mag missen. S-Plus Mantelzorg en Dienst Maatschappelijk Werk begeleiden de sessie.

  • Wat is mantelzorg?
  • Welke financiële ondersteuning bestaat er?
  • Hoe kan je werk met...
Meer lezen

Bijscholing Voeten en diabetes

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Diabetesvoet blijft een belangrijke chronische complicatie. Je leert de diabetesvoet screenen vanuit zijn fysiopathologische invalshoek. Neuropatie, perifeer arterieel vaatlijden en stijfheid van gewrichten kan je opsporen door anamnestische vragen te stellen, de voeten gericht te inspecteren en...

Meer lezen

Opleiding tot agressiecoach in je organisatie

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach
• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• nieuwe medewerkers introduceren in ‘...

Meer lezen