Vormingen

Bijvoorbeeld: 14/11/2019
Bijvoorbeeld: 14/11/2019

Minisymposium 'ik, jij samen MENS'. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

“Behandel mensen met dementie als gewone mensen, zoals jullie. Bekijk hen niet als mensen met dementie. Geen vooroordelen. Praat gewoon met hen. Er is onvoldoende kennis over wat dementie betekent. Stop niet bij het geven van een pilletje, maar help ons mee zoeken naar wat...

Meer lezen

Praktijkevent “krapte in de zorg- en welzijnssector": Mogelijkheden van inclusief tewerkstellen en sociale economie

Georganiseerd door Vlaamse overheid

De zorg- en welzijnssector komt handen te kort om aan de groeiende zorgvraag te beantwoorden. De klassieke instroomkanalen drogen op, vacatures raken niet ingevuld en de sector zoekt alternatieve mogelijkheden voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Op dit event gaan we op zoek naar...

Meer lezen

Krapte in de zorg & welzijnssector

Georganiseerd door Verso

De zorg- en welzijnssector komt handen te kort om aan de groeiende zorgvraag te beantwoorden. De klassieke instroomkanalen drogen op, vacatures raken niet ingevuld en de sector zoekt alternatieve mogelijkheden voor de instroom van nieuwe medewerkers.

Op dit event gaan we op zoek naar...

Meer lezen

Dementievriendelijke woonomgeving: hoe het wonen en leven vorm en invulling geven

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

De invloed van de materiële omgeving op ons welbevinden en functioneren is groter dan vermoed. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen, zoals personen met dementie. De vraag rijst hoe we de persoon met dementie kunnen ondersteunen via architectuur en inrichting van de...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie voor sociaal werkers (5-daagse)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Discipline: Sociaal werker

Prijs: 0,00 euro : Gefinancierd door het Kankerplan voor sociaal werkers werkzaam in een ziekenhuis

Programma:

DAG 1:
Rol en Taak sociaal werker in de oncologie, communicatie in...

Meer lezen

Vergaderen is saai. Of hoe je van vergaderingen energiebommetjes kan maken

Georganiseerd door KEIK - Mensen in Beweging

Of hoe je van vergaderingen energiebommetjes kan maken… Vergaderingen zijn echt de moeite waard wanneer er zaken gebeuren die goesting geven en energie om er de komende tijd weer in te vliegen. Te vaak kijken we echter op tegen vergaderingen. We zien ze eerder als tijdverlies dan als meerwaarde...

Meer lezen

De sociale verkiezingen 2020: wegwijs doorheen de procedure

Georganiseerd door Unisoc

Om de vier jaar moeten de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk worden ingesteld of vernieuwd. De verkiezingen maken het mogelijk om de personeelsvertegenwoordigers binnen deze organen aan te wijzen.

De volgende sociale verkiezingen vinden volgend jaar...

Meer lezen

'Door de bomen het bos weer zien': infosessie over aanwervingen

Georganiseerd door Verso

Arbeidsmarktdeskundigen zijn het erover eens: de arbeidsmarkt staat in brand en competentiegericht matchen van vacatures voor werkzoekenden kan een oplossing zijn. Wat kunnen Verso/HRwijs en VDAB in dit kader voor jou betekenen? Welke tewerkstellingsmaatregelen kunnen je helpen om de juiste...

Meer lezen

Juridische aspecten en verkeersdeelname door personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Deze vorming juridische aspecten bij dementie wordt opgesplitst in twee delen. De voormiddag wordt door mevr. Mevesen ingevuld met een kort overzicht van de wetgeving (waaronder het zorgvolmacht en rechterlijke bescherming), gevolgd door het praktijkgedeelte. Voor dit deel mogen...

Meer lezen

Trek uw plan. Sturen op zelfsturing

Georganiseerd door KEIK - Mensen in Beweging

Zelfsturing. Zelforganisatie. Heel boeiende begrippen om mee aan de slag te gaan. Zeker in deze tijd waar alles constant in beweging is. Medewerkers uitdagen en ondersteunen om leiderschap te tonen is essentieel om als organisatie te groeien en bloeien. Op 3 december kan je komen ontdekken wat...

Meer lezen

Agressiecoach - 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten - Escala

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Deze 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten wordt kosteloos aangeboden door Vivo vzw Icoba. Ze kadert in het Via-5 project ‘Omgaan met agressie’ en is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

PROGRAMMA

Met dit 5-daags traject zoom je in op de...

Meer lezen

Ethische dilemma's in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met de-mentie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties...

Meer lezen

CHi-opleiding: Communiceren in oncologie - Gent (5-daagse) (Organisator: Cédric Hèle instituut)

Georganiseerd door Cédric Hèle instituut

Wat komt aan bod: theorie en praktische toepassingen rond:
- ziektebeleving van de patiënt
- coping van de patiënt
- interactie/communicatie tussen patiënt en zorgverlener
- casuïstiek en rollenspelen
- zelfzorg

Discipline: Diëtist,...

Meer lezen

Hoge Gezondheidsraad - Burn-out: de sleutels om in te grijpen

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

 ---- STUDIEDAG ----

Burn-out:
de sleutels om in te grijpen 

- 12 december 2019 (vanaf 08u30) - 

PASSAGE 44

... Meer lezen

Cultuursensitieve zorg

Georganiseerd door Karel De Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-cultuursensitieve-zorg

Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we met die deze diversiteit en...

Meer lezen

Sense of Home. Bouwen aan een nieuwe thuis samen met personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Binnen woonzorgcentra is er naast de focus op kwalitatieve zorg steeds meer aandacht voor de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners. Ook vanuit het beleid wordt deze beweging voluit ondersteund. Maar hoe breng je dit in de praktijk? Waar leg je dan best de nadruk op?...

Meer lezen

Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport)

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Kennis met betrekking tot de impact en verwerking van schokkende gebeurtenissen vergroten.
• Vaardigheden aanleren en oefenen om deze kennis in de praktijk om te zetten.
• Vanuit de...

Meer lezen

Verbindend communiceren als ondersteuning in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Verbindende communicatie is een model om op een krachtige en respectvolle ma-nier in contact te komen met jezelf en de ander. De kern van dit model is dat de gebruiker ervan uitgenodigd wordt om stil te staan bij zichzelf (wat doet iets met je? Waarom ervaar ik dit? Wat zou een...

Meer lezen

Omgaan met agressie tijdens huisbezoek

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen: 

In de hier voorgestelde cursus leren medewerkers te reageren op escalerend agressie gedrag in de specifieke context van een huisbezoek.

Programma: 

Als je...

Meer lezen

Basisvorming omgaan met lastig en agressief gedrag

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen

Wat is agressief gedrag en wanneer is er sprake van agressie
Wat roept agressie op: ergernis, spanning, schrik... en hoe ermee omgaan
Reageren op escalerend gedrag

...

Meer lezen