14/02/2022, 9:00 - 03/06/2022, 17:00
Zorgbeleid

Permanente vormingen Referentieverpleegkundige wondzorg (voorjaar 2022)

Wondzorg blijft permanent in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op het vlak van wondheling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. In deze opleiding wordt stilgestaan bij die evolutie en wordt informatie en praktisch toepasbare kennis voor het werkveld aangebracht.

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in de wondzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Referentieverpleegkundige wondzorg".

Locatie
Vives Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
Eerste startdatum
Organisatie
Vives Roeselare
Telefoon
051 23 23 30
E-mail
sylvie.demeulemeestere@vives.be