Permanente vormingen Referentieverpleegkundige wondzorg (najaar 2021)

Wondzorg blijft permanent in de schijnwerpers staan. De snelle evolutie in kennis op het vlak van wondheling en verzorgingstechnieken is daar zeker niet vreemd aan. In deze opleiding wordt stilgestaan bij die evolutie en wordt informatie en praktisch toepasbare kennis voor het werkveld aangebracht.

De opleiding is gericht op verpleegkundigen die zich verder willen bekwamen in de wondzorg.

Na het succesvol afronden van de opleiding (slagen voor het examen) behaal je het getuigschrift van permanente vorming "Rererentieverpleegkundige wondzorg". De opleiding voldoet aan de vereisten in het kader van de wetgeving inzake de beroepsbekwaamheden en RIZIV. Na het behalen van het getuigschrift kan u uw erkenning aanvragen bij het RIZIV onder de rubriek 'professionele dienstverlener'.

Wanneer?

Van donderdag 7 oktober 2021 - 09:00 tot vrijdag 3 december 2021 - 16:30

Waar?

Vives Roeselare, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
West-Vlaanderen