Permanente vorming Stralingsprotectie

Personen die gebruik (helpen) maken van ioniserende stralingen bij medische toepassingen moeten bijkomende opleidingen in de stralingsbescherming volgen. (ARBIS, KB 20 juli 2001). Deze opleiding heeft betrekking op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.

Om aan de in de wetgeving vermelde voorwaarden te voldoen wordt de opleiding ingevuld met 4 lesdagen (32u.) en 18 uren stage. De verschillende in artikel 53 vermelde thema’s komen aan bod. Het praktijkdeel bestaat uit een stage en een hieraan gekoppelde opdracht.

Wanneer?

Van maandag 7 februari 2022 - 08:30 tot maandag 16 mei 2022 - 12:00

Waar?

Hogeschool Vives - campus Brugge, Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
West-Vlaanderen

Contact gegevens

Hogeschool Vives - Campus Brugge
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
050 30 51 93
heidi.descheemaecker@vives.be

Andere activiteiten