Palliatief referent

PALLIATIEF REFERENT

De basismodule ‘palliatief referent’, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden. Je kan inschrijven als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 - verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze basismodule kan je desgewenst verder gaan met een verdiepingsmodule ‘palliatief deskundige’ (samen vormt dit het postgraduaat palliatieve zorg). In acht volledige lesdagen (en een evaluatie- en terugkomdag) maken we de referent palliatieve zorg wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. Er wordt ook dieper ingegaan op coachingsvaardigheden, aspecten van rouwzorg en voorafgaande zorgplanning, het omgaan met familie van zorgvragers, enz. Van cursisten verwachten we een actieve inbreng aan de hand van onder meer casestudies.

6 Studiepunten - 8 lesdagen + evaluatie
Lesdata: 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11/2018
Evaluatie: 10/01/2019

Inhoud

 • Basisconcepten en wetgeving palliatieve zorg
 • Functieprofiel van de palliatief referent
 • Fysieke aspecten bij pijn (observatie en anamnese)
 • Verpleegkundige diagnostiek en interventies
 • Psychosociale benadering van de patiënt en zijn omgeving 
 • Omgaan met familie en naasten in de supportieve en terminale fase 
 • Beslissingen rond het levenseinde
 • Toepassen voorafgaande zorgplanning
 • Basisvaardigheden communicatie met de zorgvrager 
 • Inzicht in eigen zorgcultuur en cultuur van de organisatie
 • Het ontwikkelen van eigen competenties en vaardigheden
 • Spirituele en existentiële zorg bij ernstig zieken 
 • Cultuursensitieve palliatieve zorg 
 • Handvatten voor omgaan met rouw en verlies 
 • Zelfzorg voor de zorgenden 

Praktisch

De lessen vinden plaats op Odisee Hogeschool, campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Deze campus ligt op wandelafstand van Brussel-Centraal. Een wegbeschrijving vind je via www.odisee.be. Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag.

Er zijn 8 opeenvolgende lesmomenten in het najaar 2018 en één evaluatieen terugkomdag: 20/09/18, 27/09/18, 04/10/18, 11/10/18, 18/10/18, 25/10/18, 8/11/18, 15/11/18 en 10/01/18 (evaluatie).

Kostprijs: 550 euro per deelnemer (lunch, drank, cursusmateriaal inbegrepen). Opleidingscheques en educatief verlof zijn mogelijk. Het getuigschrift van ‘palliatief referent’ wordt toegekend aan wie minimaal 90% van de lessen van de basismodule heeft bijgewoond én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Meer informatie kan je verkrijgen bij Eva Jacobs, coördinator Vorming Forum Palliatieve Zorg, 02/456.82.09, vorming@forumpalliatievezorg.be. Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques ,ann.jaques@odisee.be

Inschrijven: Inschrijven kan online via de website van Odisee: www.odisee.be/pgpz. Na inschrijven word je aanvraagdossier gestart en ontvang je per mail een vragenlijst. De programmacoördinator van het postgraduaat (en ook van de basismodule) zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden. Na goedkeuring van je dossier wordt de factuur opgestuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.

Wanneer?

Van donderdag 20 september 2018 - 09:00 tot donderdag 10 januari 2019 - 17:00

Waar?

Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Andere