Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport)

Kosteloze Icoba-Via5 vorming

DOELSTELLINGEN

• Kennis met betrekking tot de impact en verwerking van schokkende gebeurtenissen vergroten.
• Vaardigheden aanleren en oefenen om deze kennis in de praktijk om te zetten.
• Vanuit de organisatie de juiste steun kunnen aanreiken naar aanleiding van incidenten.
• Op het einde moeten deelnemers in staat zijn om zelfstandig verder te kunnen en opvanggesprekken te voeren in groep of individueel bij collega’s die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt

PROGRAMMA

Medewerkers uit de organisatie worden opgeleid zodat ze nadien zelf in staat zijn om bij agressie of andere schokkende gebeurtenissen aan hun collega’s efficiënt de nodige steun te verlenen. Zowel de kennis en vaardigheden met betrekking tot de eerste opvang (vlak na het incident) en de nazorg (in de eerste weken na het incident) komen aan bod.

Dag 1: theoretische kapstokken, beleid, inoefenen van basisvaardigheden/houding
• Theoretische kapstokken over schokkende gebeurtenissen en het normale verloop: basistheorie opfrissen aan de hand van oefeningen
• Recente wetenschappelijke bevindingen rond opvang en nazorg
• Situatieschets van beleid en toepassen van procedures
• Inoefenen van basisattitudes voor eerste opvang individuele en groepsopvang (48 uur)
Dag 2: gespreksvaardigheden, contactname, oefenen van psycho-educatie
• Oefening van vaardigheden voor het eerste contact
• Uitgangspunten in houding bij eerste opvang en nazorg
• Inhoud en structuur van nazorggesprekken: Gestructureerde nazorggesprekken inoefenen aan de hand van protocol en aan de hand van casussen van opleider en deelnemers
Dag 3: oefenen van individuele en groepsnazorggesprekken
• Uitgangspunten in houding bij eerste opvang en nazorg
• Psycho-educatie inoefenen
• Gesprekken oefenen adhv leidraden
• Reïntegratie in de werksituatie
• Leren doorverwijzen
• Valkuilen en grenzen
• Bespreken van eigen ervaringen

WERKVORM EN METHODIEK

We werken met casussen en oefenen met het kijken vanuit verschillende rollen en op maat van de sectoren, praktische oefeningen om vaardigheden te trainen, rollenspelen aan de hand van voorbeelden van deelnemers en uitgewerkt casusmateriaal van de trainers.

VOOR WIE

Iedereen die professioneel met kinderen en jongeren werkt en die deel wil uitmaken van het opvang- en nazorgteam.

OVER DE LESGEVER

De lesgever is een medewerker van The Human Link. Hij/zij is master in de klinisch psychologie, bijkomend opgeleid in gedragstherapie of eerstelijnszorg. Alle medewerkers zijn gespecialiseerd in chronische en acute stress. De opleiders hebben uitgebreide ervaring wat betreft het toepassen van opvang en nazorg in de organisatiecontext. Bovendien hebben ze jarenlange ervaring opgebouwd in het individueel opvangen en begeleiden van mensen met traumaklachten, stressklachten, overspanning en burn-out.

Wanneer?

Van maandag 28 september 2020 - 09:00 tot maandag 28 september 2020 - 16:30

Waar?

Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Vivo vzw - Icoba
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
02 250 37 77
katrijn.ossaer@vivosocialprofit.org