04/10/2024, 9:30 - 16:30
Personeel en Organisatie Kwaliteit Technologie en innovatie Communicatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen ondersteunen met de LifeCity app

Op zoek naar digitale innovatie in de zorg?
Leer werken met de LifeCity app die moeilijke gesprekken vlotter kan laten verlopen. Eentje die kinderen motiveert tot het delen van wat in hen om gaat en het praten over beladen onderwerpen faciliteert en inzet op hulpcontinuïteit. Deze app is een digitale gesprekstool die uitnodigt tot een open gesprek rond emotiebewustzijn en -regulatie, het opstellen van doelen, het ontdekken van talenten en hulpbronnen en het in kaart brengen van een levensverhaal.

Focus op oplossingsgericht denken

We trainen jou om je de oplossingsgerichte mindset eigen te maken. Met deze methodiek is het gedaan met langdurige analyses van het probleem en het concentreren op wat niet werkt. Oplossingsgericht coachen leert je oog te hebben voor sterktes in plaats van tekort­komingen en naar de toekomst en de gewenste situatie te kijken in plaats van naar het verleden. Eens je deze mindset beheerst, werk je nooit meer anders. Daarnaast maak je kennis met een aantal coachingstechnieken die je in je werking kan implementeren.

Focus op hulpcontinuïteit en blended care

Tijdens het hulpverleningstraject gaat soms waardevolle info verloren. Ook blijkt dat kinderen hun verhaal heel vaak dienen te herhalen. Dit belemmert de hulpcontinuïteit. De LifeCity app is een digitaal gespreksinstrument dat aan deze noden wil tegemoetkomen.

De app draagt bij aan de stap naar meer ‘blended care’ samengesteld uit

  • een trajectbegeleider voor elke jongere in de hulpverlening
  • een digitaal dossier per jongere met alle belangrijke info
  • hulp die aansluit op de noden en wensen van jongeren en hun netwerk

LifeCity is het resultaat van FAITH, onderzoeksproject een van het onderzoekscentrum 360° Zorg en Welzijn.

Bekijk het interview over de implementatie van LifeCity bij het Agentschap Opgroeien

Doelgroep

Heb je regelmatig individuele gesprekken met kinderen? Ben ook jij op zoek naar een (extra) digitale tool om een gesprek te starten met een kind? Geloof je dat ieder kind over heel wat sterktes en krachten beschikt? Vind je het belangrijk dat het kind ook gezien wordt als een expert? Dan is deze praktische driedaagse opleiding zeker iets voor jou.

Al wie betrokken is bij het begeleiden en ondersteunen van kinderen, zowel in de thuissituatie, ambulante begeleiding als in een residentiële setting, zoals bijvoorbeeld: opvoeders, (ortho)pedagogen, psychologen, CLB-medewerkers, leerkrachten, zorgcoördinatoren, brugfiguren,… is welkom.

Wanneer?

  • vrijdag 4 oktober 2024
  • vrijdag 18 oktober 2024
  • vrijdag 8 november 2024

telkens van 9.30 tot 16.30 uur

Deze training kan ook op maat bij jou ter plaatse in de organisatie. Informeer naar demoghelijkheden.

Locatie
HOGENT campus Mercator G
2009 (tweede verdieping)
Henleykaai 84
9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
HOGENT Yonk
E-mail
joke.dewilde@hogent.be