crisisbeheer voorjaar 2022
14/06/2022, 9:00 - 17:00
Communicatie Zorgbeleid

Gevorderdencursus Crisisbeheer in de zorg

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren wanneer zich een klein of groot incident voordoet. Covid-19 leerde ons dat een goede voorbereiding op mogelijke crisissen geen overbodige luxe is. Het kunnen beschikken over een getraind, wendbaar en goed samenwerkend team is goud waard op het moment dat Murphy zich aandient.

Nieuwe opleidingen voor de leden van Zorgnet-Icuro

Sinds 2017 organiseert Zorgnet-Icuro in samenwerking met het gespecialiseerde crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change opleidingen “crisisbeheer in de zorg”. De basis- en gevorderdencursussen leiden de cursisten op in de methodiek van de “gouden driehoek”, een geïntegreerde benadering van operaties, beleid en crisiscommunicatie. De methodiek wordt stap voor stap aan de hand van voorbeelden uitgelegd in het handboek Crisisbeheer in zorgorganisaties, een co-editie van Zorgnet-Icuro en PM.

De cursussen verlopen via “blended learning": je doorloopt zelfstandig online een aantal modules, er is een live-lesdag en een opdracht nadien. De cursussen zijn enkel toegankelijk voor personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro.

Cursus gevorderden

Deelnemers die slaagden voor het tentamen van de basiscursus kunnen zich inschrijven voor de cursus crisisbeheer voor gevorderden. Deelnemers kiezen een domein van de gouden driehoek (operaties, strategische beleidsvoering, crisiscommunicatie) om zich in te verdiepen. Per domein wordt het proces uitgediept met de verschillende rollen. De gevorderdencursus staat in het teken van de vaardigheden die tijdens een crisis nodig zijn om om te gaan met elk soort situatie. Na deze dag kunnen de deelnemers met vertrouwen plaatsnemen in een centraal crisisteam en een crisisteam uit de gouden driehoek: operationeel team, beleidsteam en crisiscommunicatieteam.

Ook de cursus voor gevorderden verloopt volgens de principes van “blended learning”. Eerst komen de cursisten samen voor een korte online introductie (1u) waarin wordt vooruitgeblikt op de concrete opdracht waaraan de cursisten in deze cursus zullen werken (de toepassing van de principes van crisisbeheer in hun eigen organisatie in een werkstuk). Daarna kunnen de deelnemers online en op eigen tempo een heropfrissing doorlopen van de basiscursus. Op de live-lesdag (9-17u) krijgen de deelnemers les over de gekozen track: operaties, strategische beleidsvoering of crisiscommunicatie. In de namiddag volgt een geïntegreerde oefening. Na afloop van de live-lesdag gaan de cursisten in een concrete opdracht aan de slag om de principes toe te passen in hun eigen organisatie. Nadien geven de docenten van PM hierop individuele feedback om hen verder op weg te helpen.

Idealiter volgen drie personen van dezelfde voorziening deze verschillende trajecten. Zo ben je voldoende gewapend om intern aan de slag te gaan in de eigen voorziening.

Datum en locatie cursus gevorderden:

De live-lesdag voor de gevorderdencursus vindt plaats op 14 juni 2022 (9u-17u) in de lokalen van Zorgnet-Icuro in Brussel. Het online volgen van de eerste modules (op eigen tempo) kan vanaf 1 juni 2022. Je dient hiervoor in totaal 2 uur te voorzien. De opdracht dient ten laatste ingediend te zijn op 2 juli 2022.
De korte online introductie, voorafgaand aan de live-lesdag, gaat ook door op 1 juni 2022 (14u-15u30), via Microsoft Teams.

Er kunnen max. 8 personen per track deelnemen aan de cursus voor gevorderden. Wanneer volzet zal deze cursus herhaald worden. Je kan hiervoor je interesse melden op evelien.deleeneer@zorgneticuro.be

Kostprijs cursus gevorderden: 300 euro.

Noodlijn en voorkeurstarieven

Zorgnet-Icuro maakte met crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change ook een meerjarenovereenkomst. Voorzieningen waarvan minstens één persoon een opleiding crisisbeheer volgde, kunnen genieten van verlaagde tarieven wanneer ze een rechtstreeks beroep willen doen op de dienstverlening van PM. Dat kan gaan om tussenkomsten bij acute crisissen via de noodlijn of vormingstrajecten op maat van de voorziening.

Exclusief voor leden van Zorgnet-Icuro

Enkel personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro kunnen deze opleidingen volgen. De organisatie is in handen van Zorgnet-Icuro. Ervaren docenten van crisisbureau PM zorgen voor de inhoudelijke uitwerking en de oefeningen. PM • Risk Crisis Change heeft een ruime ervaring in crisisinterventies, training en opleiding in crisisbeheer in de zorgsector.

Inschrijven?

Schrijf je in via onderstaand formulier.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de inhoud van het vormingstraject en de dienstverlening van PM voor leden van Zorgnet-Icuro kan je terecht bij lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59

Voor praktische informatie over je inschrijving kan je terecht bij evelien.deleeneer@zorgneticuro.be, 0494 59 00 05

 

Schrijf je in

Gevorderdencursus

De live-lesdag voor de gevorderdencursus vindt plaats op 14 juni 2022 (9u-17u) in de lokalen van Zorgnet-Icuro in Brussel.
Het online volgen van de eerste module (op eigen tempo) kan vanaf 1 juni 2022. Je dient hiervoor in totaal ongeveer 2 uur te voorzien. De opdracht dient ten laatste ingediend te zijn op 2 juli 2022.
De korte online introductie, voorafgaand aan de live-lesdag, gaat ook door op 1 juni 2022 (14u-15u30), via Microsoft Teams.

Kostprijs: 300 euro

Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Je inschrijving is definitief na ontvangst van deze bevestigingsmail. Annuleren kan kosteloos tot 10 dagen voor de eerste modules open gaan op het platform, nadien wordt het volledige bedrag gevorderd. Je ontvangt de factuur na de opleidingsdag.

OPGELET: het traject 'Strategische beleidsvoering' is volzet!

Traject

Facturatiegegevens

Locatie
Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1, 1040 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
02 511 80 08
E-mail
post@zorgneticuro.be