Opleiding Participatiegericht werken aan de hand van de ICF

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) wordt steeds meer gebruikt in de revalidatiesector om klinisch te redeneren, gezondheidsgegevens te ordenen en interdisciplinair te communiceren. Bovendien wordt participatie bij kinderen*, volwassenen* en ouderen* naar voor geschoven als primaire uitkomstmaat van een geslaagd revalidatietraject.  

Wat haal je uit de cursus: Je begrijpt participatie in al zijn facetten, je kan participatie meten, je kan de resultaten van meetinstrumenten interpreteren en gebruiken om doelen te bepalen voor je interventie, je kan een functiegericht profiel opstellen op basis van de ICF en de core-sets en je kan ICF gebruiken in teamvergaderingen en in rapportage. Je kan een team aansturen om op basis van ICF en participatie te redeneren.Theorie wordt gezamenlijk aangeboden, de praktijksessies worden opgesplitst per leeftijdscategorie.

Lesgevers: Prof. Dr. Dominique Van de Velde, Prof. Dr. Patricia De Vriendt, Dra. Marieke Coussens, Drs. Stijn De Baets  

Prijs: € 430 voor 2 dagen - 12 lesuren 

Wanneer?

Van vrijdag 19 juni 2020 - 09:00 tot vrijdag 19 juni 2020 - 17:00
Van zaterdag 20 juni 2020 - 09:00 tot zaterdag 20 juni 2020 - 17:00

Waar?

Campus Ardoyen IGent Toren, 9000 Gent
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Instituut Permanente Vorming Kinesitherapie (IPVK)
Campus UZ - Gebouw B3 De Pintelaan 185, 9000 Gent
+32 9 332 22 69
IPVK@UGent.be

Andere activiteiten

04
mei, mei, jun, jun, jun, jun