05/06/2023, 13:00 - 17:00
Bestuur Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Op zoek naar de gepaste schaal. Regiovorming, bestuurlijke hervormingen en de impact op zorg en welzijn

Begin dit jaar werd het decreet over de regiovorming goedgekeurd. Dat deelt het Vlaams gewest op in 15 referentieregio’s. Er was de inkanteling van de OCMW’s in de gemeentebesturen. In de zorg werden de eerstelijnszones uitgetekend, kregen de klinische ziekenhuisnetwerken vorm en is er veel aandacht voor publiek-private samenwerkingen.

Wil je inzicht verwerven in al die verschillende regio’s en de tendens tot decentralisatie? Iets vernemen over de impact daarvan op de verhouding tussen overheid en social profit? Mee discussiëren over de rol van de lokale besturen? Dan is deze studiedag voor jou niet te missen.

Voor wie?

Leiding en bestuurders uit zorg en welzijn, lokale besturen. Zowel leden van Zorgnet-Icuro als externen kunnen deelnemen.

Programma

13u    Onthaal
13.30-13.45u  Inleiding
  • Jeroen Windey, administrateur-generaal Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur
13.45-15u  Bestuurlijke hervormingen en de relatie tussen overheid en social profit 
  • Ben Suykens en Bram Verschuere
15 – 15.30u Pauze
15.30-16.30u

Paneldiscussie en interactie met de deelnemers

  • Karin Van Mossevelde, i-mens
  • Kris Snijkers, VVSG 
  • Bart Michielsen, Zorggroep Orion 
16.30u  

Afsluiting

  • Margot Cloet
16.45u Receptie


Ben Suykens is docent publiek- en nonprofit management aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management (UGent). Zijn onderzoek focust op vermarkting van publieke dienstverlening, nonprofit organisaties en publieke verantwoording. 

Bram Verschuere is professor bestuurskunde aan de vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management (UGent). Zijn onderzoek focust onder andere op lokaal sociaal beleid en de verhouding tussen overheid en maatschappelijk middenveld.
 

Kostprijs

Leden: 80 euro
Niet leden: 120 euro

Inschrijven kan tot 22 mei 2023 via het formulier hieronder. 
Lees hier de algemene voorwaarden voor vormingsactiviteiten van Zorgnet-Icuro
 

Meer informatie?

Heb je vragen over deze activiteit? Neem dan contact met Kelly Vervondel via kelly.vervondel@zorgneticuro.be of 0495 74 24 06. 

Schrijf je in

Locatie
KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
02 511 80 08
E-mail
kelly.vervondel@zorgneticuro.be