Online workshops ‘Omgaan met trauma' voor leidinggevenden in de ouderenzorg

Een jaar geleden ging ons land in lockdown. Het Coronavirus had ons stevig te pakken. De woonzorgcentra gingen het afgelopen jaar door heftige tijden. Verlies, niet-weten, onmacht, angst, boosheid… Tal van emoties kwamen daarbij kijken. Soms lukt het voor de medewerkers niet om die veelheid aan gevoelens goed te verwerken. Overweldigende gebeurtenissen hebben soms een traumatisch karakter en daardoor extra zorg nodig. Zelfzorg enerzijds, zorg van de leidinggevende en teamleden anderzijds.

Zorgnet-Icuro organiseert online workshops die recente basisinzichten bieden in trauma. Je leert signalen herkennen, ontdekt je eigen reactiepatronen en leert hoe je vanuit een stabiele grond ook je teamleden kan dragen en omkaderen om trauma op te vangen. Hoe doe je een eerste opvang én hoe creëer je een veiligheid binnen je team om de bespreekbaarheid van trauma te vergroten? Dit is een interactieve workshop in kleine groep met een afwisseling van theorie en oefeningen.

Facilitator is Jan Mouton, leiderschapscoach gespecialiseerd in traumaverwerking, opgeleid in lichaamsgerichte traumatherapieën en coachingsmethoden.

Doelgroep

Directies, hoofden bewonerszorg, teamcoördinatoren, hoofdverpleegkundigen… in de ouderenzorg. Enkel leden van Zorgnet-Icuro kunnen aan deze workshops deelnemen.

Praktische informatie

De workshops verlopen via Zoom. Dezelfde workshop wordt vijf keer aangeboden:

  • 20 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur;
  • 20 april 2021 van 14.00 tot 16.00 uur;
  • 21 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur;
  • 23 april 2021 van 10.00 tot 12.00 uur;
  • 23 april 2021 van 14.00 tot 16.00 uur.

Aan elke workshop kunnen maximaal 20 personen deelnemen.

Deelnameprijs: 30,00 euro.

Inschrijven

Na inschrijving ontvang je een automatische bevestigingsmail. De Zoom-link ontvang je de dag vóór de workshop.

Na de workshop wordt de factuur bezorgd.

Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen vóór de workshop waarvoor je bent ingeschreven, nadien wordt het volledige bedrag gevorderd.

Wanneer?

Van dinsdag 20 april 2021 - 10:00 tot dinsdag 20 april 2021 - 12:00
Van dinsdag 20 april 2021 - 14:00 tot dinsdag 20 april 2021 - 16:00
Van woensdag 21 april 2021 - 10:00 tot woensdag 21 april 2021 - 12:00
Van vrijdag 23 april 2021 - 10:00 tot vrijdag 23 april 2021 - 12:00
Van vrijdag 23 april 2021 - 14:00 tot vrijdag 23 april 2021 - 16:00

Waar?

Online (via Zoom)
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
+3225118008
greta.vanderveurst@zorgneticuro.be