Omgaan met kritiek van de familie

Professionals in de zorg vinden het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden. Als ze geconfronteerd worden met kritiek die volgens hen terecht is, dan kunnen hulpverleners deze meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in de ogen van de professional onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van de instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol. Soms komt het tot confrontaties die de hulpverlener erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die hulpverleners dan ook vaak stellen is: hoe kunnen we anders met deze kritiek omgaan?

Tijdens deze dag staan we stil bij eenvoudige strategieën die hulpverleners in staat stellen om de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen.

1 februari 2019 van 09u30 tot 16u30

Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam

€100 (€ 90 cursusgeld + € 10 catering)

Voor deze vorming kunnen KMO’s en vrije beroepen gebruik maken van de KMO portefeuille.

Wanneer?

Van vrijdag 1 februari 2019 - 09:30 tot vrijdag 1 februari 2019 - 16:30

Waar?

Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Vlaams-Brabant