18/01/2022, 9:00
Zorgbeleid Financiering

Nutritie

Ben je als verpleegkundige werkzaam in een ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, thuisgezondheidszorg of ben je diëtist(e), ziekenhuisapotheker, vertegenwoordiger van een voedingsfirma, arts,... en wens je je te verdiepen in de thematiek en het belang van voeding in de zorgverlening? Dan is deze navorming iets voor jou! Programma Volgende inhouden komen uitgebreid aan bod in deze navorming: Basisbegrippen: voeding en energiebehoefte Ondervoeding voorkomen, opsporen, aanpak: een Europees model COPD cachexie-bijvoedingen Enterale en parenterale voeding: bereiding en toegangswegen Enterale of parenterale voeding in de thuissituatie Voeding op intensieve zorgen, gastro-enterologie, geriatrie, palliatieve zorg Voeding bij diabetes, nierziektes, chirurgie Interactie van geneesmiddelen op kunstmatige voeding Gewichtsverlies, sarcopenie en cachexie bij kanker: multimodale aanpak en voedingstherapie Voeding bij bejaarden en sarcopenie Voeding in terminale fase en/of bij vergevorderde dementie Ethische besluitvorming Workshops en casuïstiek Lesmomenten De navorming telt 5 lesdagen en 1 evaluatiedag. Lesdata, steeds op dinsdag van 9u tot 17u15: 18 januari, 1 en 15 februari, 8 en 22 maart 2022. Examendag: 19 april 2022 Er is een middagpauze voorzien van 45 minuten. De totale navorming telt 44 contacturen.

Locatie
Deze navorming zal deels online, deels on-campus georganiseerd worden.
De on-campus dagen gaan door op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.
Eerste startdatum
Organisatie
Odisee
Telefoon
03 776 43 48
E-mail
info.sint-niklaas@odisee.be