Nutritie

Nutritie

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nutritie’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. de Vlaamse Vereniging voor Klinische Voeding en Metabolisme (VVKVM) en het Nutritieteam van AZ Nikolaas te Sint-Niklaas.

De vorming is bedoeld voor verpleegkundigen werkzaam in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, thuisgezondheidszorg, diëtisten, ziekenhuisapothekers, vertegenwoordigers van voedingsfirma’s, artsen... die zich wensen te verdiepen in de thematiek en het belang van voeding in de zorgverlening.

Het programma wordt gegeven volgens de kwaliteitscriteria van de hogeschool en omvat 44 contacturen (4 STP) verdeeld over vijf lesdagen en één dag paperpresentatie.

Contacturen

Elke lesdag start om 9u en eindigt uiterlijk om 17u15. Er is een middagpauze voorzien van 45 min.
De totale opleiding telt 44 contacturen.

Inhoud en docenten

15 JANUARI 2019
Inleiding: doelstellingen, programma, evaluatie  - basisbegrippen: voeding en energiebehoefte  - ondervoeding voorkomen, opsporen, aanpak: een Europees model - COPD cachexie en bijvoedingen
Docenten: Mr. Kurt Boeykens, Dr. Michael Sels, Mr. Bart Geurden, Mw. Ellen De Wit

29 JANUARI 2019
Enterale voeding en toegangswegen - parenterale voeding - toegangswegen voor parenterale voeding
Docenten: Dr. Ivo Duysburgh, Dr. Sabeth De Waele, Mr. Kurt Boeykens

12 FEBRUARI 2019
Enterale of parenterale voeding in de thuissituatie - voeding bij diabetes - bereiding parenterale voeding - interactie van geneesmiddelen en kunstmatige voeding - voeding op intensieve zorgen
Docenten: Mr. Kurt Boeykens, Mw. Astrid De Smedt, Mr. Joeri De Cloet, Dr. Karolien Dams

26 FEBRUARI 2019
Dieetvoeding in de gastro-enterologie - voeding bij nierziekten - gewichtsverlies, sarcopenie en cachexie bij kanker: multimodale aanpak en voedingstherapie - voeding bij chirurgie
Docenten: Mw. Julie Vanderstappen, Mw. Ilse Verstraeten, Mr. Kurt Boeykens, Dr. Hans Van Veer

19 MAART 2019
Voeding bij bejaarden + sarcopenie - voeding in terminale fase en/of vergevorderde dementie - ethische besluitvorming - workshops en casuïstiek
Docenten: Dr. Stany Perkisas, Prof. Dr. Nele van de Noortgate, Mr. Kurt Boeykens

14 MEI 2019
Paperpresentaties

Evaluatie

Je ontwikkelt een verbeterproject en presenteert dit aan een deskundige jury en je medestudenten.
De paperpresentatie gaat door op 14 mei 2019.

Getuigschrift en attest

Wie alle lessen bijwoont (hoogstens 1 dag gewettigde afwezigheid toegestaan) én minimaal 50% behaalt voor de evaluatieopdracht ontvangt een getuigschrift.
Het getuigschrift vermeldt het gevolgde programma en de verworven competenties, alsook de behaalde graad op de evaluatieopdracht. Je kunt het getuigschrift als EVC/EVK toevoegen aan je persoonlijke portfolio.
Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief​ gevolgde programma.

Inschrijving en betaling

Inschrijven kan via www.odisee.be/ae.
De kostprijs voor deze vorming bedraagt € 430. Dit is inclusief syllabi, koffie en frisdrank tijdens de pauzes en een broodjeslunch.
Na inschrijving wordt de factuur opgestuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.
De vorming wordt ingericht bij minimum 25 inschrijvingen.

Betaald educatief verlof

Indien de vorming erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be
Kmo-portefeuille
Kmo-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemingsportefeuille voor kmobedrijven.
Erkenningsnummer Odisee: DV.O215752
Meer info: www.agentschapondernemen.be
Een overzicht van ons volledig vormingsaanbod vind​ je terug op www.odisee.be/ae

Locatie

Odisee Campus Waas
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas

Meer informatie

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Kurt Boeykens (inhoudelijk)
Nutritieteam AZ Nikolaas
Kurt.boeykens@aznikolaas.be
tel. 03-760 60 60

Ann Jaques (administratief)
Odisee Advanced education
ann.jaques@odisee.be
tel. 09-265 87 19

Wanneer?

Van dinsdag 15 januari 2019 - 09:00 tot dinsdag 14 mei 2019 - 17:15

Waar?

Odisee Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen