Nieuwe workshops ‘Crisisbeheer in zorgorganisaties’

Zorgnet-Icuro organiseert samen met PM Risk-Crisis-Change op donderdag 22 november 2018 opnieuw praktische workshops over crisisbeheer in zorgorganisaties. Drie parallelle workshops in kleine groepen focussen op:
        - interne noodplanning​
        - beleid en strategische coördinatie
        - crisiscommunicatie

Ben je er klaar voor wanneer er zich in jouw voorziening een crisis voordoet? Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren. Een goede voorbereiding op mogelijke crisissen is essentieel. Die bestaat vaak niet in het uitschrijven van een gedetailleerd plan, maar wel in het opleiden en trainen van wendbare teams die goed samenwerken op het moment dat zich een crisis aandient. Het crisisadviesbureau PM ontwikkelde hiervoor de methodiek van de “gouden driehoek”, een geïntegreerde benadering van operaties, beleid en communicatie. De deelnemers gaan met die methodiek in de workshops concreet aan de slag.

Inhoud en scope van de verschillende workshops

De workshop interne noodplanning schetst een beeld van een operationeel incident en biedt handvatten aan om tijdens een fysieke crisissituatie op een adequate manier samen te werken met externe hulpdiensten. Ook het domein van crisisplannen en noodplanoefeningen komt aan bod.
Voor wie? Iedereen die in een voorziening bezig is met noodplanning en veiligheid

De workshop beleid en strategische coördinatie draait rond alles wat er op directieniveau gebeurt. We bekijken de verantwoordelijkheden van een beleidscel tijdens crisissituaties en de impact van de visie en waarden van de organisatie. Daarnaast tonen we aan de hand van reële cases hoe je organisatie zich wendbaar kan opstellen om in te spelen op de uitdagingen die crisissituaties onvermijdelijk met zich meebrengen.
Voor wie? Directies, hoofdartsen, bestuurders, leidinggevenden, coördinatoren…

In de workshop crisiscommunicatie leer je hoe er in tijden van crisis twee belangrijke tegenpolen zijn waartussen crisiscommunicatie zich afspeelt: de feiten van een bepaalde crisissituatie en de heersende perceptie errond. Op basis van reële cases en korte oefeningen leer je de do’s en dont’s van efficiënte crisiscommunicatie.
Voor wie? Verantwoordelijken communicatie, directies

De workshops zijn heel praktisch gericht. De trainingen zijn zo opgevat dat zowel deelnemers uit grote als kleine voorzieningen aan hun trekken komen. Je krijgt praktische handvatten en technieken aangereikt die in elke soort crisis kunnen worden toegepast. Het is ideaal om met drie personen van dezelfde voorziening deel te nemen: de verantwoordelijken voor operaties, beleid en communicatie. Zo kan je achteraf meteen in je voorziening gaan oefenen.

De workshops werden vroeger dit jaar al aangeboden. Lees de getuigenis van Sofie Blancquaert van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Zij ging sindsdien concreet met de methodiek aan de slag.

Datum en locatie
Donderdag 22 november 2018, 9-17u
Monasterium Poortackere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent

Kostprijs
300 euro voor leden van Zorgnet-Icuro
350 euro voor niet-leden

Online inschrijven via deze link
Het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 15. Wees er snel bij, en schrijf je vandaag nog in.

Meer informatie?
Heb je vragen over de inhoud en de gehanteerde methodiek op de workshops? Neem dan contact op met lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59
Heb je praktische vragen over je inschrijving? Neem dan contact op met evelien.deleeneer@zorgneticuro.be, 02 507 01 51

Wanneer?

Van donderdag 22 november 2018 - 09:00 tot donderdag 22 november 2018 - 17:00

Waar?

​Monasterium Poortackere, Oude Houtlei 56, 9000 Gent
Oost-Vlaanderen