Nefrologische Verpleging

De opleiding Nefrologische verpleging biedt je een volledige visie op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologische verpleegkundige. Je ontdekt hoe je de kwaliteit van zorg kunt waarborgen en verbeteren. Zo kun je beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied. Iets voor jou? Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die reeds actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse– en transplantatiecentra en nefrologische eenheden. Andere kandidaat-cursisten worden enkel toegelaten mits een gegronde motivatie en dienen vooraf contact te nemen met de de opleidingscoördinator.

Doelstellingen

Een volledige visie bieden op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologisch verpleegkundige. De individuele en professionele bekwaamheid van de nefrologisch verpleegkundige vergroten. De kwaliteit van zorg waarborgen en verbeteren, om te kunnen beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied. Een interactief forum bieden voor uitwisseling van ervaring en kennis.

Wanneer?

donderdag 18 november 2021 - 09:00

Waar?

Odisee Campus Aalst
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Odisee Advanced Education
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 609 37 37
oae.brussel@odisee.be