Nefrologische verpleging

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nefrologische Verpleging’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. ORPADT-Vlaams, de ORganisatie PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra (www.orpadt.be).
We richten ons met deze permanente vorming tot verpleegkundigen die actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Programma

Het programma omvat een theoretisch en een praktisch luik, samen 13 studiepunten (STP).
Het theoretisch deel (8 STP) is opgebouwd rond 12 opleidingsonderdelen die biomedisch, sociaal, verpleegkundig en menswetenschappelijk worden uitgewerkt op 12 dagen (85u).
Het praktisch gedeelte (5 STP) bevat klinische bezoeken en een praktijkgerichte paperopdracht met verpleegkundige relevantie (40u).

Lesdata

De theorielessen gaan steeds door op donderdag.

Een overzicht van alle lesdata:
• 18 en 25 oktober 2018
• 8, 15, 22 en 29 november 2018
• 6, 13 en 20 december 2018
• 10, 17 en 24 januari 2019.
Het klinisch onderwijs wordt gepland in overleg met de cursisten in diverse centra in Vlaanderen.

Evaluatie

De evaluatie bestaat uit een theoretisch examen (schriftelijk en mondeling) en een paperopdracht. Deze opdracht is praktijkgericht en verpleegkundig relevant.
Om het getuigschrift te behalen, moet je slagen voor beide onderdelen.
De examendata in eerste zittijd zijn 7 en 8 juni 2019. In tweede zittijd is dit 7 september 2019.

Docenten

Prof. D. Abramowicz UZ Antwerpen
Dr. P. Bernaert AZ Maria Middelares Gent
Dr. J.-M. Billiouw OLV Ziekenhuis Aalst
Dr. L. Claeys AZ Delta Roeselare
Prof. K. De Greef UZ Antwerpen
Dr. B. Denys OLV Ziekenhuis Aalst
Mevr. M. Dermaux AZ Sint- Lucas Gent
Mevr. K. Dierickx UZ Leuven
Dhr. P. Duym AZ Maria Middelares Gent
Prof. M. Elseviers UAntwerpen
Dr. W. Engelen ZNA
Mevr. V. Kovacic UZ Antwerpen
Prof. D. Kuypers UZ Leuven
Prof. E. Levtchenko UZ Leuven
Dr. R. Lins UAntwerpen
Dhr. S. Maddens AZ Delta Roeselare
Dr. M. Schurgers AZ Sint- Jan Brugge
Dr. K. Stas Jessa Ziekenhuis Hasselt
Dr. W. Terryn Jan Yperman Ziekenhuis Ieper
Mevr. A. Urquizu ZNA
Dr. A. Vanacker AZ Delta Roeselare
Mevr.G. Van Beeumen UZ Antwerpen
E.H. B. Vanderhaegen U Gent
Mevr. S. Verniest AZ Delta Roeselare
Dhr. L. Vonckx UZ VUB
Mevr. Von Winckelmann Imeldaziekenhuis Bonheiden

Situering en doelgroep

De permanente vorming ‘Nefrologische Verpleging’ wordt ingericht door Odisee i.s.m. ORPADT-Vlaams, de ORganisatie PAramedisch personeel der Dialyse- en Transplantatiecentra (www.orpadt.be). We richten ons met deze permanente vorming tot verpleegkundigen die actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse-en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Getuigschrift en attest

Wie alle lessen bijwoont (hoogstens 1 dag gewettigde afwezigheid toegestaan) én minimaal 50% behaalt voor de evaluatieopdracht ontvangt een getuigschrift.
Dit getuigschrift vermeldt het gevolgde programma en de verworven competenties, alsook de behaalde graad op de evaluatieopdracht. Je kunt het getuigschrift als EVC/EVK toevoegen aan je persoonlijk portfolio.
Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Inschrijving en betaling

Je kunt online inschrijven via www.odisee.be/ae.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €700 (Orpadt-leden: €600). De prijs omvat de syllabi, koffie, frisdrank en een broodjeslunch.
De factuur wordt opgestuurd naar het facturatieadres vermeld bij inschrijving. Graag betalen voor aanvang van de vorming.
Je kunt lid worden van ORPADT-Vlaams vzw door een overschrijving van €30 op rekening BIC GEBABABB, IBAN BE90 0012 9740 7332, met vermelding van je
naam. Wie reeds lid is, vermeldt dit op het online inschrijvingsformulier.
De opleiding wordt ingericht bij een minimum van 25 deelnemers.

Betaald educatief verlof

Indien de vorming erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be.

KMO-portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DVO 215752. Meer info: www.agentschapondernemen.be.

Meer informatie

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:
Mieke Dermaux (inhoudelijk)
Voorzitter permanente vorming ORPADT-Vlaams vzw
dumon.dermaux@skynet.be

Ann Jaques (algemene coördinatie)
Odisee Advanced education
ann.jaques@odisee.be
02-210 13 48

Wanneer?

Van donderdag 18 oktober 2018 - 09:00 tot donderdag 24 januari 2019 - 16:45

Waar?

Odisee Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9300 Aalst
Oost-Vlaanderen