Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer geconfronteerd met zorgvragen van personen met een handicap en van ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen. Samen moeten zij een integrale en een sectoroverstijgende zorg en ondersteuning bieden. Om dit tot stand te brengen moeten de bestaande schotten worden doorbroken. Dit is een gezamenlijke opdracht voor de Vlaamse overheid, beleidsverantwoordelijken, directies van voorzieningen en gebruikersorganisaties. Deze vorming biedt u een blik op enkele methodieken voor een geïntegreerde woonzorg en goede voorbeelden van een optimale samenwerking op organisatieniveau

Wanneer?

donderdag 19 september 2019 - 09:00

Waar?

Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel
Andere

Contact gegevens

Uitgeverij Politeia
Keizerslaan 34, 1000 Brussel
02 289 26 12
events@politeia.be