Minisymposium n.a.v. boek 'De Wetstrijd'

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boek 'De Wetstrijd' waarin auteur Ivo Uyttendaele het heeft over het verschil tussen ethiek en deontologie, de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en Nederland. Uyttendaele vestigde zich als zenuwarts in Mechelen en hospitaliseerde in het AZ Imelda te Bonheiden en het PZ te Duffel waar hij de laatste tien jaar voor zijn pensioen hoofdarts was. Daarna werkte hij deeltijds in Nederland tot hij er definitief ging wonen. Heel zijn professioneel leven lang verdiepte hij zich in medische deontologie en jarenlang was hij de Nederlandstalige ondervoorzitter en woordvoerder van de Nationale Raad van de Orde van Artsen. 

Programma:

  • 14.30 Verwelkoming door Bruno Mortelmans namens de Mechelse geneeskundige kring Dodoens
  • 14.35 Voorstelling sprekers.
  • 14.40 Aandachtspunten bij de praktijk van euthanasie door prof. Joris Vandenberghe, psychiater-psychotherapeut UZ Leuven en UPC KU Leuven.
  • 15.05 Oud en het leven moe… een doodsverlangen bij ouderen door An Haekens, psychiater-psychotherateut en hoofdarts PZ Tienen.
  • 15.30 De Broze Mens door prof. Awee  Prins, filosoof Erasmus Universiteit Rotterdam  en vermaard causeur.
  • 16.00 Pauze                                                                                                                                                              
  • 16.30 Palliatieve sedatie door Gert Huysmans,huisarts en voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
  • 16.50 Hulp bij zelfdoding door prof.Rik Torfs,gewoon hoogleraar kerkelijk recht en gewezen rector KU Leuven.
  • 17.15 Dankwoord en uitnodiging borrel.

Accreditering ethiek en economie is aangevraagd door Dodoenskring.

Modaliteiten van inschrijving worden begin augustus meegedeeld.

 

Wanneer?

Van zondag 29 september 2019 - 14:30 tot zondag 29 september 2019 - 17:15

Waar?

Pastoraal diocesaan centrum Mechelen
Antwerpen

Contact gegevens

Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen
NVT
ivouyttendaele@hotmail.com