Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen - november 2019

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, het intersectoraal samenwerken … Dat alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie. Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten.

Om de besturen daarbij te ondersteunen, organiseert Zorgnet-Icuro ook dit jaar twee Masterclasses voor bestuurders actief in de ouderenzorg.

Deze tweedaagse Masterclasses geven een introductie in diverse beleidsdomeinen binnen de residentiële ouderenzorg.

Thema’s zoals het Vlaams en federaal overheidsbeleid, het maatschappelijk verantwoord onder-nemen, de ethisch onderbouwde beleidskeuzes, het samenwerken in netwerken, de kwaliteitszorg, de financiering van de werking van de ouderenzorg, het uitrollen van een investeringsbeleid, corporate governance en de bestuurdersaansprakelijkheid komen hierbij aan bod. Tevens willen we voor deze thema’s ook een aantal tendensen voor het toekomstige werkveld van de ouderenzorg weergeven.

Data en locaties

Een Masterclass is steeds opgebouwd uit een tweedaagse opleiding met overnachting. We starten op vrijdag om 9.00 uur en sluiten af op zaterdag omstreeks 14.00 uur.

 • Vrijdag 15 en zaterdag 16 november in Crowne Plaza Brussels

Meer informatie over het hotel

Doelgroep

 • Bestuurders van voorzieningen in de ouderenzorg.
 • De opleiding is enkel voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro. 

Kostprijs

De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 425,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: de overnachting met ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en handboeken.

Docenten

De docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro en experten in de behandelde domeinen.

Programma

 • Voorstelling programma, deelnemers en Zorgnet-Icuro
   
 • Regelgeving ouderenzorg

Overheidsbeleid en organisatie van het zorglandschap in Vlaanderen ( aanbod ouderenzorg residentieel en via thuiszorg, normering ouderenzorg, …)

 • Ethisch onderbouwd werken

Waardegedreven ondernemen in de zorg

 • Corporate governance

Aanbevelingen voor good governance in social profit organisaties

Bestuurdersaansprakelijkheid en de gewijzigde vzw-wetgeving

 • Financiering, exploitatie van ouderenvoorzieningen, investeringen en dagprijs

Financiering ouderenzorg - Het zorgforfait, dagprijsberekening, financiële benchmarking, Vlaamse sociale bescherming

Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg, hoever staan we hiermee?

Bouwstrategie in het Post-VIPA-tijdperk

 • Netwerkzorg noodzaak of hype?

Netwerkmanagement en netwerkzorg (trends, drijfveren, typologie, …)

Samenwerken en netwerking in de zorg, typologie van samenwerkingsvormen (van koepels tot zorgbedrijven …)

Even over de muur kijken: ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszorg in evolutie, Vlaams decreet lokaal bestuur

 • Kwaliteitsbeleid op de bestuurderstafel

Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?

Stakeholders en rollen rond kwaliteit

Extern toezicht: vormen en inhouden

Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?

Inschrijven

Cursisten kunnen inschrijven via greta.vanderveurst@zorgneticuro.be (T 02 286 85 50 of M 0488 99 84 14).

De inschrijvingen worden ingewacht ten laatste tegen 30 september 2019.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 deelnemers per Masterclass en maximaal 2 per voorziening.

Voor inhoudelijke informatie kan u terecht bij walter.sablon@zorgneticuro.be, stafmedewerker Zorgnet-Icuro (M 0478 99 53 16).

Belangrijk om weten bij inschrijving

 • De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 425,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: overnachting,  ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en diverse handboeken.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Zorgnet-Icuro het recht om de Masterclass te annuleren en wordt aan de cursisten het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail en factuur.
 • Het moment van elektronische inschrijving (e-mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.
 • Annulatievoorwaarden:
  • Bij annulatie tot dertig dagen voor de aanvang van de Masterclass is 30% van de inschrijvingskost verschuldigd.
  • Bij annulatie binnen de dertig dagen voor de aanvang van de Masterclass is de inschrijvingskost aan 100% verschuldigd.

Wanneer?

Van vrijdag 15 november 2019 - 09:00 tot zaterdag 16 november 2019 - 14:00

Waar?

Crowne Plaza Brussels: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/nl/nl/brussels/brube/hoteldetail
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
02 511 80 08
post@zorgneticuro.be