Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

! Wegens de coronadreiging wordt de tweedaagse Gent op vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart naar een latere datum verplaatst!

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, de gewijzigde vennootschapswetgeving, het (inter)sectoraal samenwerken, … Dit alles tegen de achtergrond van een toenemende vermarkting van de zorg met een vraag naar meer transparantie. Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten.

Om de besturen hierbij te ondersteunen, organiseert Zorgnet-Icuro twee Masterclasses voor bestuurders actief in de ouderenzorg.

Deze tweedaagse Masterclasses geven een introductie in diverse beleidsdomeinen binnen de residentiële ouderenzorg.

Thema’s zoals het Vlaams en federaal overheidsbeleid, het maatschappelijk verantwoord onder-nemen, de ethisch onderbouwde beleidskeuzes, het samenwerken in netwerken, de kwaliteitszorg, de financiering van de werking van de ouderenzorg, het uitrollen van een investeringsbeleid, corporate governance en de bestuurdersaansprakelijkheid komen hierbij aan bod. Daarbij willen we voor deze thema’s ook een aantal tendensen voor het toekomstige werkveld van de ouderenzorg weergeven.

Data en locaties

We organiseren in 2020 twee Masterclasses waarvoor telkens 20 bestuurders kunnen inschrijven. Een Masterclass is steeds opgebouwd uit een tweedaagse opleiding met overnachting. We starten op vrijdag om 9.00 uur en sluiten af op zaterdag omstreeks 14.00 uur.

De Masterclasses voor 2020 vinden plaats op:

Doelgroep

Bestuurders van voorzieningen in de ouderenzorg.
De opleiding is enkel voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro. 

Kostprijs

De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 425,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: de overnachting met ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en handboeken.

Docenten

De docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro en experten in de behandelde domeinen.

Programma

1. Voorstelling programma, deelnemers en Zorgnet-Icuro

2. Regelgeving ouderenzorg

Overheidsbeleid en organisatie van het zorglandschap in Vlaanderen (het nieuwe woonzorg-decreet, het aanbod in de ouderenzorg residentieel en via thuiszorg, …)

3. Ethisch onderbouwd werken

Waardegedreven ondernemen in de zorg

4. Corporate governance

Aanbevelingen voor good governance in social profit organisaties
Bestuurdersaansprakelijkheid en de gewijzigde vennootschapswetgeving
Patrimoniumbeheer vanuit een juridisch perspectief

5. Financiering, exploitatie van ouderenvoorzieningen, investeringen en dagprijs

Financiering ouderenzorg - Het zorgforfait, dagprijsberekening, financiële benchmarking, Vlaamse sociale bescherming
Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg, hoever staan we hiermee?
Bouwstrategie in het Post-VIPA-tijdperk

6. Netwerkzorg noodzaak of hype?

Netwerkmanagement en netwerkzorg (trends, drijfveren, typologie, …)
Even over de muur kijken: ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszorg in evolutie, Vlaams decreet lokaal bestuur

7. Kwaliteitsbeleid op de bestuurderstafel

Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?
Stakeholders en rollen rond kwaliteit
Extern toezicht: vormen en inhouden
Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?

Op basis van de actualiteit kan de inhoud van het programma aangevuld worden. Het definitief programma met tijdsindeling wordt een maand vóór de aanvang van de Masterclass toegestuurd.

Inschrijven

Cursisten kunnen inschrijven via greta.vanderveurst@zorgneticuro.be (T 02 286 85 50 of M 0488 99 84 14).

De inschrijvingen worden verwacht ten laatste tegen:

 • 30 september 2020 voor de Masterclass in Brussel.
 • Nog te bepalen

Wacht niet te lang met je inschrijving, want het aantal inschrijvingen is beperkt tot 20 deelnemers per Masterclass en maximaal 2 per voorziening.

Voor inhoudelijke informatie kan u terecht bij walter.sablon@zorgneticuro.be, stafmedewerker Zorgnet-Icuro (M 0478 99 53 16).

Belangrijk om weten bij inschrijving

 • De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 425,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: overnachting,  ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en diverse handboeken.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Zorgnet-Icuro het recht om de Masterclass te annuleren en wordt aan de cursisten het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail. Na de Masterclass wordt de factuur bezorgd.
 • Het moment van elektronische inschrijving (e-mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.
 • Annulatievoorwaarden:
  • Bij annulatie tot dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is 30 % van de inschrijvingskost verschuldigd.
  • Bij annulatie binnen de dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is de inschrijvings-kost aan 100 % verschuldigd.

Wanneer?

Van vrijdag 20 november 2020 - 09:00 tot zaterdag 21 november 2020 - 14:00

Waar?

maart 2020: Novotel Gent Centrum, Hoogpoort 52, 9000 Gent // november 2020: NH Brussels Bloom, Koningsstraat 250, 1210 Brussel
Andere