Masterclass voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van kwaliteitsvolle zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, intersectoraal werken,… Dit alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de stijgende vraag naar efficiëntie en transparantie.

Tegelijkertijd blijven het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg cruciale opdrachten. Om onze leden hierbij te ondersteunen organiseerde Zorgnet-Icuro de laatste maanden meerdere masterclasses voor bestuurders actief in de ouderenzorg. Bij de vorige edities dienden we telkens de inschrijvingen vroegtijdig af te sluiten, wat erop wijst dat deze masterclasses aansluiten bij een vraag naar degelijke en betaalbare opleidingen voor bestuurders. Daarom organiseren we dit jaar aanvullend nog twee extra masterclasses.

Deze tweedaagse opleidingen geven een introductie in diverse beleidsdomeinen binnen de residentiële ouderenzorg. Thema’s zoals het Vlaams en federaal overheidsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethisch onderbouwde beleidskeuzes, samenwerken in netwerken, kwaliteitszorg, financiering van de werking van de ouderenzorg, het uitrollen van een investeringsbeleid, corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid komen hierbij aan bod. Tevens willen we voor deze thema’s ook een aantal tendensen voor het toekomstige werkveld van de ouderenzorg weergeven.

We organiseren in 2018 aanvullend nog twee masterclasses waar telkens zo’n 25 bestuurders kunnen op inschrijven. Een masterclass is steeds opgebouwd uit een tweedaagse opleiding met overnachting. We vangen aan op vrijdag om 9 uur en sluiten af op zaterdag omstreeks 14 uur.

Programma:
1- Voorstelling programma, deelnemers en Zorgnet-Icuro
2- Regelgeving ouderenzorg
Overheidsbeleid en organisatie zorglandschap (Vlaams, Federaal,.., aanbod ouderenzorg residentieel en via thuiszorg, normering ouderenzorg, …).
3- Ethisch onderbouwd werken
Waardegedreven ondernemen in de zorg.
4- Corporate governance
Aanbevelingen voor good governance in social profit organisaties.
Bestuurdersaansprakelijkheid, wat na de aangekondigde wijziging van de VZW-wetgeving?
5- Financiering exploitatie, investeren in infrastructuur en dagprijs
Financiering ouderenzorg – RIZIV-zorgforfait, dagprijsberekening, financiële benchmarking,
Persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg, hoever staan we hiermee?
Bouwstrategie in het Post-VIPA tijdperk.
6- Netwerkzorg noodzaak of hype?
Netwerkmanagement en netwerkzorg (trends, drijfveren, typologie, …).
Samenwerken en netwerking in de zorg, typologie van samenwerkingsvormen (van koepels tot zorgbedrijven …). Even over de muur kijken: ziekenhuisnetwerken, eerstelijnszorg in evolutie, het Vlaams decreet lokaal bestuur.
7- Kwaliteitsbeleid op de bestuurderstafel
Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?
Stakeholders en rollen rond kwaliteit
Extern toezicht: vormen en inhouden
PREZO Woonzorg: excellentie binnen handbereik
Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?

Doelgroep:
Bestuurders van voorzieningen in de ouderenzorg.
De opleiding is enkel voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro.

Kostprijs:
De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 395 €. In de prijs zijn inbegrepen: de overnachting met ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en handboeken.

Inschrijven:
Cursisten kunnen inschrijven per mail, te richten aan Greta Van der Veurst .
Via: Greta.VanderVeurst@zorgneticuro.be, tel: 02 286 85 50 of 0488 99 84 14.
Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.
Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Walter Sablon, stafmedewerker Zorgnet-Icuro.
Via: walter.sablon@zorgneticuro.be, tel: 0478 99 53 16.

Belangrijk om weten bij inschrijving:
- De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 395 €. In de prijs zijn inbegrepen: overnachting, ontbijt en alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en diverse handboeken.
- Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 25 deelnemers per masterclass en maximaal 2 per instelling. Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Zorgnet-Icuro het recht om de masterclass te annuleren en wordt aan de cursisten het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
- Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail en factuur.
- Het moment van elektronische inschrijving (mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.
- Annulatievoorwaarden:
• Bij annulatie tot dertig dagen vóór de aanvang van de masterclass, is 30 % van de inschrijvingskost verschuldigd.
• Bij annulatie binnen de dertig dagen voor de aanvang van de masterclass, is de inschrijvingskost aan 100 % verschuldigd.

 

Wanneer?

vrijdag 30 november 2018 - 09:00

Waar?

Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni in het NH Hotel Belfort te Gent. Meer informatie over het hotel: www.nh-hotels.nl/hotel/nh-gent-belfort Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december in De Heerlijckyt van Elsmeren te Geetbets. Meer informatie over het eventcentrum: www.heerlijckyt.org
Andere